Det var etter et besøk i Uganda i august 2003 at mannen feilaktig opplyste at han og konen ble alvorlig syke på ferieturen.

Ved hjelp av falske legeattester, falske kvitteringer, brev og skademelding prøvde mannen å få utbetalt 5000 dollar fra forsikringsselskapet sitt.

Legen opplyste at både han og konen hadde vært innlagt på sykehus i Uganda, noe som ikke var tilfellet. I skjerpende retning har retten lagt vekt på at forsikringsbedrageriet gjelder et ikke ubetydelig beløp og at mannen under oppholdet i Uganda betalte en sykehusansatt for å få levert dokumenter med underskrift og logo.

I formildende retning har retten lagt vekt på at legen hadde en anstrengt økonomi på tidspunktet for de straffbare forholdene.