En 68-åring dukket uten avtale opp på legens kontor, og fikk ham til å erklære kvinnen (80) senil dement.

Etter dette ble 68-åringen oppnevnt som hjelpeverge for kvinnen, og er nå tiltalt for å ha stukket av med tre millioner kroner av pengene hennes.

Nå fastslår Helsetilsynet at legen ikke brøt helsepersonelloven, da han erklærte kvinnen senil dement.

Selv om legen ikke var 80-åringens fastlege, hadde han undersøkt henne flere ganger i tiden før han på 68-åringens initiativ erklærte henne senil dement.

Derfor mener Helsetilsynet at legen hadde nok opplysninger til å diagnostisere kvinnen.

Likevel får legen kritikk. Legen krysset av for at samtykke fra pasienten var «umulig eller av særlige grunner utilrådelig å innhente».

— Når De krysset av for dette, burde De har forstått at De brøt taushetsplikten når De utleverte helseopplysninger til en fremmed person, skriver Helsetilsynet.

Tilsynet mener legen heller burde ha sendt helseopplysningene direkte til Overformynderiet.

Legen får samtidig klar beskjed om at han i fremtiden må vise større aktsomhet ved utstedelse av erklæringer.

— Dette gjelder både på bakgrunnen for erklæringen, i hvilken sammenheng den avgis og til hvem De gir slike taushetsbelagte opplysninger, skriver Helsetilsynet.

Det lyktes ikke BT å få en kommentar fra legen tirsdag.