Både administrerende direktør Anne Bogsnes i Helse Bergen og avdelingsoverlege Eyvind Rødahl ved øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus bekrefter at hendelsen er i strid med arbeidsreglementet for ansatte i helseforetaket.

— Jeg ble svært overrasket over at jeg ble innkalt til kontroll på Haukeland Universitetssykehus etter jeg fikk operert bort nærsynthet på den private klinikken Laseroptikk AS på Nesttun, forteller pasienten til Bergens Tidende. Hun ønsker å være anonym

Operasjonen kostet 27.000 kroner og pasienten måtte betale alt selv.

Pasienten måtte etterkontrolleres to ganger. Begge ganger ble hun innkalt til å møte på sykehuset på Årstad. Hun fikk også medisiner på reseptblokk fra sykehuset.

Skulle komme inkognito

— Jeg fikk beskjed om møte til kontroll tre dager etter operasjonen på poliklinikken på øyeavdelingen. Jeg ble uttrykkelig bedt om ikke å henvende meg i pasientmottaket, men vente på gangen inntil legen kom og hentet meg. På venterommet kom jeg også i kontakt med flere pasienter som var ute i samme ærend, forteller pasienten til BT.

Pasienten forteller at de ble hentet av en sykepleier som hun tidligere hadde møtt på Laseroptikk AS.

— Jeg forundrer meg over at ansatte i Helse Bergen kan blande privat og offentlig virksomhet på den måten, sier pasienten.

Daglig leder ved klinikken, Stig Vindenes, bekrefter til BT at det skjer at klinikkens pasienter blir innkalt til etterkontroll på Haukeland. Men han var ikke kjent med dette før BT gjorde han oppmerksom på det.

Skylder på pasientene

Han hevder at dette har skjedd i noen få tilfeller der pasientene ikke har hatt anledning til å foreta etterkontroll i klinikkens åpningstider.

— Jeg forstår at pasientene reagerer og at det kan oppstå habilitetsproblemer, sier han.

Vindenes understreker at han kommer til å presisere overfor personalet på klinikken at de for ettertiden må sørge for at også etterkontrollene skal foregå i Laseroptiks lokaler på Nesttun.

Også overlege Vanita Gulati, som foretar øyeoperasjonene ved klinikken, innrømmer at det har skjedd at hun har kontrollert pasientene på øyeavdelingen på Haukeland hvor hun har sin daglige arbeidsplass.

— Men det har bare skjedd i spesielle tilfeller og nesten alltid etter min daglige arbeidstid på øyeavdelingen er over, sier hun.

— Pasienten som tok kontakt med BT hevder hun ble innkalt til kontroll midt i arbeidstiden?

Benytter ikke sykehusutstyr

— Ja, det har forekommet i spesielle tilfeller. Blant annet i forrige uke da jeg skulle på reise utenlands. Dessuten har det hendt at pasienter har fått spesielle problemer etter operasjonen som har gjort at de må undersøkes raskt. Da har jeg bedt dem komme til Haukeland. Men jeg har aldri benyttet ekstrautstyr eller annet engangsutstyr som tilhører Helse-Bergen, sier Gulati. Hun sier hun er kjent med sykehusets etiske retningslinjer.

Hun mener ikke å ha brutt arbeidsreglementet. Men hun innrømmer at det kan oppfattes som et grensetilfelle.

Avdelingsoverlege Eyvind Rødahl ved øyeavdelingen på Haukeland bekrefter at overlege Gulati har brutt arbeidsreglementet for leger i Helse Bergen.

— Jeg er kjent med at legen har bistilling, men jeg er ikke blitt informert om at hun har tatt imot pasienter fra klinikken i våre lokaler, sier han som vil ta forholdet opp med overlege Gulati.

Ulovlig

  • Mange av våre leger har privatpraksis eller bistillinger utenfor sykehuset. Det er fullt lovlig. Men det er ikke lov å benytte sykehusets lokaler eller utstyr til undersøkelse eller behandling av private pasienter, sier han.

Privat kan legene heller ikke benytte reseptblokker med Haukeland Universitetssykehus sin logo til utskriving av medisiner. - I dette tilfellet burde det ha gått frem av resepten som pasienten fikk at hun var behandlet på Laseroptikk, sier Rødahl.

Avdelingsoverlegen bekrefter at det også har skjedd tidligere at leger har tatt imot sine private pasienter i sykehuslokalene. Men han oppfatter det ikke som noe stort problem for virksomheten på avdelingen.

Administrerende direktør Anne Bogsnes sier at det er første gang hun hører om at ansatte ved Helse Bergen har tatt imot private pasienter i sykehusets lokaler. Hun kan imidlertid ikke utelukke at det også kan ha forekommet andre tilfeller.

I strid med retningslinjene

— Dette er klart i strid med våre retningslinjer. Ingen av våre ansatte kan blande sammen privat og offentlig virksomhet på denne måten.

Alle ansatte i Helse Bergen har plikt til å følge de etiske retningslinjene som helseforetaket har utarbeidet..

— Blant annet har de ansatte plikt til å gi opplysning om hvilke bistillinger de har. Det er også en selvsagt forutsetning at de ikke skal benytte våre lokaler til private konsultasjoner, sier hun.

Sykehusdirektøren vil nå presisere overfor de ansatte at slike episoder ikke skal gjenta seg. Hun vil også sørge for at pasienter fra Laseroptikk AS på Nesttun ikke lenger blir innkalt til etterkontroll på Haukeland Uniersitetssykehus.

BT vil gjerne ha kontakt med pasienter som har opplevd liknende tilfeller der helsepersonell har blandet privat og offentlig virksomhet.

<b>SKAL IKKE SKJE:</b> Sykehusdirektør Anne Bogsnes vil nå presisere overfor de ansatte at slike episoder ikke skal gjenta seg.
Arkiv