Paret oppsøkte ektemannens fastlege mens paret bodde i Bergen. Legen skulle prøve å mekle. I møtet fortalte kvinnen at ektemannen hadde slått henne. Hun «...fikk der råd om ikke å gå til politiet for dette medførte mer problemer i ettertid», skriver Bergen tingrett i en fersk dom mot ektemannen.

Politiet skal ha prøvd å avhøre legen om forholdet, men han skal ha påberopt seg taushetsplikt, får bt.no opplyst.

President Torunn Janbu i Den norske legeforening sier at hun ikke kan kommentere denne enkeltsaken.

— Det er ikke alltid et entydig svar på hva som er riktig og galt . Man må vurdere den enkelte situasjonen. Men generelt vil jeg oppfordre alle, ikke bare leger, om å oppfordre til å anmelde vold, sier Janbu.

Kvinnen som åpnet seg for legen, har i dag byttet navn. Hun og hennes to barn lever i dag på hemmelig adresse i Norge, i frykt for ektemannen.

Godt integrert

Retten mener det er bevist at den domfelte mannen slo både sin kone og datteren (11). Mishandlingen foregikk over flere år.

Familien flyktet fra Afghanistan og bodde i flere år i Bergen. Konen lærte seg raskt norsk og fikk seg jobb. Hun ble brukt som eksempel av UDI på innvandrere som klarte å bli godt integrert i Norge, og hun stilte opp til intervju om dette temaet i en informasjonsavis.

Mannen snakker dårlig norsk og er arbeidsløs.

- Jeg skal drepe deg

Han spilte mye på spilleautomater. Når det gikk dårlig, lot han det ofte gå ut over familien, ifølge dommen.

Han «...slo datteren (...) ofte for bagatellmessige forhold som når barnet ønsket å se fjernsyn eller barnet ble noe høyrøstet. Når (konen) skulle beskytte barnet, ble også (hun) slått. (Datteren) ble som oftest slått med flat hånd, men noen ganger med knyttet hånd. Han kastet også ting på henne, sko og mobiltelefon. Tyngre ting kastet han bare etter henne slik at de ikke traff», skriver Bergen tingrett.

Når konen protesterte, sa mannen flere ganger at «...jeg tok dere med til Norge, og jeg kan gjøre hva som helst med henne».

Mannen sa også til konen at «jeg skal drepe deg, og jeg kan gjøre hva jeg vil med deg og få deg kastet ut av Norge», ifølge dommen.

Han har slått konen så kraftig at hun har besvimt. Ved ett tilfelle slo han henne mens barna så på, skriver tingretten.

Nekter skyld

Ektemannen benekter at han har utøvd vold mot konen og datteren.

Etter at konen og barna flyttet til krisesenter, har barna blitt opplært av henne til å si at han var voldelig, hevdet mannen i tingretten.

Retten trodde ikke på ham og dømte ham til fengsel i ett år og to måneder. Han må betale 70.000 kroner til konen og 80.000 kroner til datteren i oppreisningserstatning, samt erstatte konens inntektstap med 131.000 kroner.

— Denne saken er påanket, og en begrunnelse for anken skal leveres til Gulating lagmannsrett over helgen, når jeg har fått snakket mer med min klient, sier mannens forsvarer Helge Hansen.