Dei to legane har ikkje gitt opplysningar slik dei pliktar etter lova, skriv Fylkesmannen på sine nettsider.

– Pasientar har behov for legeerklæring for å få trygd, erstatning eller sjukeheimsplass. Her har ikkje legane gitt opplysningar til forsikringsselskap, kommune eller Nav, slik pasienten er avhengig av. Då vert pasienten skadelidande, seier Helge G. Høvik, rådgjevar i Helsetilsynet i Hordaland.

Sakene kan i verste fall ende med autorisasjonstap for dei to legane. Tidlegare i år mista ein anna fastlege yrkesretten fordi han ikkje leverte ut pasientdokumentasjon i tide.

Hindrar tilsynsarbeid

Ved å halde informasjonen tilbake, hindrar dei også Statens helsetilsyn i tilsynsarbeidet sitt.

– For å kunne føre tilsyn må vi ha pasientdokumentasjon. Når vi ikkje får den, kan vi ikkje gjere jobben vår, seier Høvik.

Ein av legane er fastlege i fylket, medan den andre driv privat verksemd.

— Alvorleg

– Kor alvorleg er dette?

– Det er såpass alvorleg at Statens helsetilsyn har valt å gje åtvaringar. I dette tilfellet vil dei miste autorisasjonen dersom opplysningane ikkje vert tilsendt. Det er ein kraftig reaksjon.

Legane har 14 dagar på seg til å rette opp feilen.