Nærmere femti husstander som er forsynt med vann fra Vaksdal vassverk har vært uten vann siden i morges.

Det er brudd i hovedvannlendingen, men foreløpig vet man ikke hvor det har oppstått.

Fire personer fra teknisk etat i Vaksdal kommune jobber nå på spreng med å finne bruddet.

— Det siver ut av høydebassenget og for øyeblikket går det ut mer enn vi klarer å produsere, sier Kurt Nottveit, Driftsleder ved teknisk etat i Vaksdal kommune.

Det letes etter bruddet i vannledningen både langs jernbanelinjen og lenger opp mot sentrum av Vaksdal.