PETTER NATVIG

PÅL ANDREAS MÆLAND

8771 personer i Hordaland er for tiden uten arbeid. Det er 1774 flere enn på samme tid i fjor, og betyr en økning på 25 prosent. Men det er i gruppen med høyere utdanning at økningen i ledighet prosentvis er størst, med 40 prosents endring fra i fjor. Årsaken er blant annet oppsigelser innenfor administrativt arbeid, ledelse, læreryrket og IT-sektoren.

Verst i Bergen

Bergen merker den negative ledighetsutviklingen blant akademikere bedre enn resten av fylket.

— Bergen har en del tunge, viktige utdannelsesinstitusjoner, sier seniorkonsulent i Aetat Bergen, Ola Løvold.

— Når folk har stiftet familie og kjøpt seg bolig er de mindre villig til å flytte på seg, tilføyer Løvold til.

Søk utover!

Løvold oppfordrer arbeidssøkende akademikere til å spre søket sitt geografisk.

— Det er lettere å få ansvarsfulle stillinger i mer grisgrendte strøk. Økt kompetanse gjør det lettere å få den jobben man er ute etter i byen senere.

Løvold legger til at flere og flere også søker seg til utlandet.

— Men vi må understreke viktigheten av å beherske språket. Uten å kunne språket kan du kanskje ikke regne med å få en optimalt relevant jobb med en gang.

Mørkt for bygg og anlegg

— Vi er bekymret for utviklingen innenfor bygg- og anleggssektoren, sier Ole M. Sæle, Distriktsarbeidssjef ved Aetats kontor i Bergen sentrum.

Tallet på ledige i denne gruppen utgjør 768 personer, og det er en økning på 52 prosent på ett år.

— Det er til og med arkitekter som går ledige nå, og disse pleier å føre med seg et haleheng av andre grupper fra bygg og anlegg i ledighetsstatistikkene, sier Sæle.

ARBEIDSLØS: Janne Holvik Humborstad (32) er en av mange høyt utdannede som sliter med å få jobb.<br/> FOTO: PÅL ANDREAS MÆLAND