— Jeg er fullstendig klar over at det er vi som sitter med de fleste kortene. Det er et stort ansvar, sier Tove Slettebakken.

Klokken har ennå ikke passert tolv og en av dagens korteste rettssaker er unnagjort.

Slettebakken klaprer over steingulvet i Tinghuset, ferdig med dagens plikt. Ekkoet av trinn «hjallar» opp gjennom etasjene. Tinghuset er et bygg som inngir alvor og høytid.

I to timer har Tove Slettebakken sittet som meddommer. Deretter var det domskonferanse på dommerens kontor. Der satt tre mennesker med en stemme hver. To meddommere og fagdommeren. Satt på spissen kunne juristen blitt nedstemt av de to lekfolkene.

— I dag var det ikke så vanskelig, sier Slettebakken: - En tilståelsessak, legger hun til.

I åtte år har Slettebakken tjenestegjort i rettssystemet. Til daglig er hun lærer i videregående.

Slettebakken synes møtet med rettssystemet har vært lærerikt.

— Mitt liv har fulgt togskinnene med utdanning, giftermål, barn og jobb. Jeg er helt gjennomsnittlig. I retten har jeg sett på nært hold at det fins mange slags skjebner. Det har lært meg å sette pris på mitt gjennomsnittsliv.

— Hva synes du om rettssystemet etter å ha sett det fra innsiden?

— Årene som meddommer har gitt meg større, ikke mindre, tillit til systemet, sier Tove Slettebakken.

Mellom 21 og 70

«Å dømmes av likemenn» er et sentralt begrep i det norske rettsvesenet, der det i utstrakt grad brukes lekfolk.

I disse dager er bystyrets kontor i ferd med å skaffe 2500 meddommere til byretten og 350 lagrettemedlemmer til Gulating. Konsulent Kari Anne Borge Erstad mangler rundt 500 navn.

— Vi har annonsert og lagt ut invitasjon på kommunens nettsider. Det har gitt oss rundt 100 påmeldinger. Men vi trenger ennå 7-900 nye, sier hun og skynder seg å legge til:

— Ville ikke du bli meddommer?

Nedre aldersgrense er 21 år, mens det er slutt ved fylte 70.

Interesserte kan skrive e-post til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no.

- Ønsket kunnskap

Det er nesten 50 år til Dan Skorpen felles av aldersgrensen. 24 år gamle Skorpen gir seg likevel.

Fire år som meddommer har vært lærerikt, men til sommeren regner han med å være ferdigutdannet førskolelærer. - Nå skal jeg ut i jobb, nå vil jeg fokusere mer på det.

Økonomisk er meddommervervet lite å trakte etter. Satsen lyder på 250 kroner og har stått uforandret siden 1988.

For Skorpen er pengene uviktig: - Jeg ville bare ha kunnskapen som var å hente i vervet. Det skal jo heller ikke bli et levebrød for folk å være meddommer, sier han.

Svein Egenberg kom inn via politiken.

— Du deltar fordi du prøver å påvirke lokalmiljøet.

Denne gang er han innkalt til en liten straffesak. Den tiltalte er tatt i nasking og skal stå til rette.

Om denne saken sier Egenberg ingenting. Han snakker på mer generelt grunnlag:

— Årene som meddommer har styrket troen på rettssystemet. Jeg har dømt i flere saker som økonomisk sett er «fillesaker», men er viktige prinsipielt. Hvis noen blir tatt i nasking, skal de dømmes, selv om det dreier seg om 500 kroner, sier han.

Bjørg Borsholm, som deltar i samme sak, synes meddommervervet blir et avbrekk. Til vanlig jobber hun på bensinstasjon. Etter åtte års tjeneste på Tinghuset har hun bare godt å si om sine opplevelser der:

— Jeg synes det er mye positivt å si om rettssystemet og er klar for fire nye år.

Silje Katrine Robinson
Rune Sævig