Vegg i vegg med Haukeland sykehus venter ledige senger på mor og barn på pasienthotellets barselloft.

Direktør Bjørn Hatland opplyser til BT at det i regelen er ledig kapasitet på pasienthotellet hver eneste natt.

Statistikken viser at det i fjor daglig var ca. 20 prosent ledig kapasitet på hotellet

På Barselloftet, etasjen som er spesielt innredet for barselkvinner var ca 30 prosent av sengene ledige i juni. Det betyr at det gjennomsnittlig var åtte rom ledig hver eneste dag. I alt hadde hotellet 513 gjestedøgn med pasienter som kom fra fødeavdelingen på Kvinneklinikken.

En etasje med 24 rom disponeres i dag for barselkvinnene på hotellet. I denne etasjen er det alltid jordmor og barnepleier til stede.

— Trenger fødeavdelingen flere rom er det heller ikke noe problem å utvide romkapasiteten spesielt for barselkvinnene. Det trengs bare mindre forandringer på rommene, opplyser Hatland .

Det er også sykehusavdelingene som bestiller plass til pasientene som skal bo på pasienthotellet. Hatland opplyser at Helse Bergen får jevnlige oversikter over belegget ved pasienthotellet under behandlingen på sykehuset.

— Sykehuset har ikke rådført seg med hotellet i arbeidet med nedskjæringsprosessen. Men det er ingen tvil om at vi kan ta imot flere hotellgjester både fra Kvinneklinikken og de kirurgiske avdelingene dersom disse har behov for det, sier han