Med 88 mot 80 stemmer forkastet Stortinget tirsdag formiddag et forslag å senke kravet for å avgi Norges suverenitet til overnasjonale organer, som EU.

I dag kreves det 3/4 flertall i Stortinget for å gjøre dette. Slik blir det også i fremtiden. Et forslag fra Ap og Høyre som ville redusere dette kravet til 2/3 flertall, ble nedstemt. Utbrytere fra Ap, og svært mange representanter fra Fremskrittspartiet, sørget for det.

På Ap-benken var det Jette Christensen som førte ordet for motstanderne. Hun sitter også i den prestisjetunge Kontroll— og konstitusjonskomiteen, som behandler blant annet grunnlovssaker.

- Skal mye til

— For meg er det en større beslutning å overgi suverenitet enn å endre grunnloven. Særlig etter en grunnlov som i første paragraf slår fast at Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike, sa hun i sitt innlegg i debatten.

— Grunnloven ble skrevet for at den skulle stå seg, og det har den gjort, sa Christensen, og begrunnet hvorfor hun ikke ville endre den:

— I denne saken er mindretallet og flertallet uenige om virkningen, bakgrunnen og utfallet av endringen. Det eneste begge parter er enige om er at dette handler om norsk EU-medlemskap.

Ikke press

bt.no møtte opprørslederen i Vandrehallen etter debatten, og den høytidlige avstemmingen med navneopprop.

- Var du utsatt for press fra Ap-toppen for å følge partilinjen i denne saken?

— Overhode ikke, verken fra den ene eller den andre fløyen. Da gruppemøtet vårt behandlet saken ble det klart at alle kunne stå fritt, her var det ingen partipisk. Vi som var mot varslet det alt da, og vi har snakket sammen. Men jeg har ingen oversikt over hvor mange vi var som brøt ut.

Fra presselosjen kunne bt.no registrere at fra Hordaland stemte Ap-representantene Christensen og Magne Rommetveit mot, mens Hilde Magnusson, Dag Ole Teigen og Tove Linnea Brandvik stemte for.

Høyres representanter stemte for, det samme gjorde Gjermund Hagesæter fra Frp, mens Laila Marie Reiertsen stemte mot. Sp, SV og KrF hadde på forhånd varslet at de ville stemme mot å endre grunnloven.

Sogn og Fjordanes to Ap-representanter delte seg i synet på å endre grunnloven. Tor Bremer var for, Ingrid Heggø stemte mot.

Synspunkter? Si din mening her.