Ti dager senere skal fylkesstyret trolig ta stilling til om Blommedal skal suspenderes. Fylkesleder Koløy sier situasjonen er uheldig.

— Det er spesielt og det er svært beklagelig at en mann i hans posisjon har samarbeidet med Terje Sørensen. Men det er lokallaget i Bergen som peker ut deres representant i komiteen, og der har åpenbart Blommedal stor makt, sier Koløy.

— Hva skjer med listen dersom dere suspenderer noen?

— Fylkesstyret har fullmakt til å supplere listen med nye navn dersom noen suspenderes, sier Koløy.