• Kritikken fra studentene er helt forferdelig. Vi kjenner oss ikke igjen i deres virkelighetsbilde, og mener dette er veldig urettferdig, sier MI-rektor Monica Bjerkreim.

Hun sier at misnøyen kommer som et sjokk på henne.

— Gjennom året har det ikke vært noen ting som skulle tilsi at studentene var misfornøyde. Men så eksploderer alt på et møte i april.

50 siders dokumentasjon

Ifølge Bjerkreim har tillitsvalgt for klassen ikke vært på kontoret hennes en eneste gang i forkant av klagen for å lufte sin misnøye.

— Vi jobber hardt for å ha fornøyde studenter, men er avhengige av å få beskjed når de ikke er det. Hvis vi får melding om noe, tar vi tak i det, hevder Bjerkreim.

Rektor sier hun kan dokumentere at påstandene fra studentene om mangler ikke er riktige. I forbindelse med forberedelser til et eventuelt søksmål har ledelsen forfattet et rundt 50 sider langt faktaskriv som skal dokumentere at påstandene fra de misfornøyde studentene ikke medfører riktighet.

- Urettferdig

Slik svarer rektor på et par av punktene i kritikken:

n «En tredel av elev-pc-ene fungerte ikke».

— Det er feil. Vi har en it-konsulent som går gjennom maskinene med en gang han får beskjed om at noe er galt. En og annen pc kan ha vært nede i perioder, men ikke en tredel, sier Bjerkreim.

n «Ingen tilgang til aviser eller avisarkiv».

— Det er også feil. Studentene fikk beskjed om at vi ikke klarte å få tilgjengelig et elektronisk avisarkiv slik som ved skolen i Oslo. Vi har abonnert på BT og BA, og de har hatt tilgang til andre aviser via internett.

— Men vi han bekrefte at nettsiden «Bergensbladet» ikke har fungert som det skulle. Men studentene har likevel fått den undervisningen de skulle ha, sier Bjerkreim.

— Vi har levert over 100 timer mer undervisning enn studentene har krav på.

Rektor sier at MI tar kritikken veldig alvorlig.

— Jeg skulle gjerne lagt meg helt flat, men jeg er altså helt uenig med studentene og synes dette er urettferdig. Det er ekstra trist fordi dette er studenter vi er glade i og er blitt godt kjent med. Dette er et stort nederlag for skolen, sier rektor.