• Taperne: Hotell— og restaurantbransjen
  • Vinnerne: IngeniøreneDette var et av budskapene til sjeføkonom Knut Anton Mork og seniorøkonom Ylva Søvik i Handelsbanken i går. De prøvde å fortelle bankens kunder og medlemmer i Bergen Næringsråd hvorfor de gode tidene vil fortsette for de fleste av oss.

Den største drivkraften i økonomien er de høye oljeinvesteringene og til dels den høye aktiviteten innen bolig og hyttebygging. Når dette kombineres med lave importpriser, blir dette en vekst uten prisstigning som bakrus.

Den store begrensningen kunne vært mangel på arbeidskraft, ettersom vi bare det siste halvåret har skapt 50.000 nye jobber.

I hele fjor ble det gitt 37.000 arbeidstillatelser i Norge og trolig er det reelle tallet på utlendinger som begynte å jobbe her, det dobbelte, tror de to økonomene.

Arbeidsinnvandrerne bidrar til en vekst og velstand helt utenom det vanlige. Og disse uvanlige gode tidene vil trolig fortsette enda noen år, tror Mork og Søvik.

Lønningene lokker

— Det som trekker utlendinger til Norge er det høye lønnsnivået. Gjennomsnittlig lønnsnivå for bygningsarbeidere i Norge er nesten dobbelt så høyt som i Sverige. Derfor hadde Norge i fjor en arbeidsinnvandring som var større enn den innvandring de øvrige nordiske land hadde til sammen, sier Ylva Søvik.

— Hele Norden er kjent for å ha like lønninger, men her er nok Norge den likeste blant de like. Ledere tjener jevnt over betydelig bedre i Sverige enn i Norge, mens ufaglærte tjener best her. Søvik tror det blir vanskelig å holde på denne likheten under en stadig sterkere globalisering. Sterkere økonomisk ulikheter vil altså bli tvunget på oss utenfra. Allerede under årets lønnsoppgjør forventer Søvik at funksjonærene i industrien vil dra kraftig ifra industriarbeidere.

Tøffest i restaurantbransjen De største lønnstaperne forventer hun og Mork å finne innen hotell- og restaurantbransjen. Disse konkurrerer ikke bare med utlendinger med arbeidstillatelse men også med mange utlendinger som jobber illegalt.

Utlendingene har også sørget for å holde lønnsnivået nede i byggebransjen, til tross for en betydelig byggeboom. Mork tror at allmenngjøring av tariffavtaler som blant annet sikrer utenlandske bygningsarbeidere minstelønn, vil sikre at de fortsetter å komme til Norge. Dermed unngår man lønnspress i en bransje som koker, og lønnsfesten uteblir for norske bygningsarbeidere.

Derimot tror ikke Mork og Søvik at tilgangen på indiske ingeniører blir så god at man unngår en viss lønnsfest for oljeingeniører og oljeansatte med naturvitenskapelig bakgrunn.

Regjeringen har ikke levert

Men generelt vil muligheten for outsourcing av så vel tjenester som industriproduksjon, være med på å dempe lønnsveksten her til lands.

Her hjemme ser ikke han og Søvik mange bremser for den økonomiske veksten den nærmeste tiden.

– Den rød-grønne regjeringen har jo ikke levert de innstrammingene den lovet, sier Mork. Med fortsatt arbeidsinnvandring, begrenset lønnsvekst, og bare små rentehopp, må eventuelle forstyrrelser av det norske glansbilde komme utenfra.

Og her heter trusselen først og fremst Iran. En forverret utvikling der kan dra oljeprisen ytterligere i været, med muligheter for en redusert vekst i verdensøkonomien. En fredelig forhandlingsløsning vil kunne gi noe lavere oljepriser for Norge, men bedre utsikter for verden for øvrig.

Kristian Marthinsen