Selv om septemberstatistikken viser en liten trafikknedgang på 0,1 prosent i den totale fly— og helikoptertrafikken sammenliknet med samme måned i fjor, er det større optimisme enn på lenge hos lufthavnledelsen på Flesland. I september i år var det nesten 11 prosent flere utenlandspassasjerer til og fra Flesland enn i samme måned i fjor.

Norwegian bidrar

Lavprisselskapet Norwegian bidrar positivt for trafikktallene på Flesland. Selskapet hevder å ha et gjennomsnittlig belegg på ca. 60 prosent på sine seks daglige flyginger mellom Bergen og Oslo. Det betyr at selskapet daglig flyr om lag 1000 passasjerer mellom landets to største byer. Legger man disse tallene til grunn, viser statistikken at Norwegian har stått for nesten hele den nominelle økningen av innenlandspassasjerene fra august til september.

Dette bekrefter også salgssjef Arnt Haugland i SAS. Han sier at SAS og Braathens ikke har økt sine markedsandeler på innenlandsrutene. Derimot øker SAS på utenlandsrutene til og fra Bergen. I august hadde Flesland vel 195.000 innenlandspassasjerer, mens tallet økte til vel 222.000 reisende på innenlandsrutene i september.

— At vi fikk inn det nye lavprisselskapet Norwegian på Bergen - Oslo fra 1. september, er utvilsomt en av årsakene til at nedgangen i flytrafikken på Flesland har flatet ut. Vi håper at bunnen nå er nådd i norsk luftfart, og at trafikken vil ta seg godt opp i siste del av året, sier Auran til Bergens Tidende.

2,8 millioner

I september hadde Flesland årets beste statistikk for innlandspassasjerer. Vel 222.000 er en nedgang på beskjedne 0,7 prosent sammenliknet med samme måned i fjor, Ellers i år har innenlandstrafikken hatt månedlig svikt på fra knapt seks til over 23 prosent.

Hittil i år har nå 2,8 millioner personer reist med fly via Flesland. Det er 5,5 prosent færre enn ved utgangen av september i fjor.

Også Gardermoen kan bekrefte at det er begynt å løsne i norsk luftfart. Ved landets hovedflyplass har både innenlands- og utenlandstrafikken omsider fått plusstall i statistikkene i september. Totalt økte trafikken med 2,1 prosent.

Statistikkene ved Gardermoen bekrefter ellers at Bergen - Oslo i år har mistet sin posisjon som landets mest trafikkerte flyrute. Ved utgangen av september hadde 937.000 flypassasjerer reist mellom Flesland og Gardermoen, mens Oslo - Trondheim nå troner på topp med 959.000 passasjerer.