I juni ble Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas beskyldt for å ha tatt ut totalt 18 millioner kroner i ulovlig utbytte. Tolv av disse millionene skulle Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas ha stått for.

Privatskoler har ikke lov til å ta ut utbytte eller skaffe seg fortjeneste på andre måter, da de får statlige tilskudd. Prinsippet er at alle offentlige midler og skolepenger skal komme elevene til gode.

Ifølge den foreløpige tilsynsrapporten fra Utdanningsdirektoratet hadde skolene klart å ta ut fortjeneste ved å betale overpris på tjenester fra selskaper som er tilknyttet dem.

Reduserer kravene

I en endelig tilsynsrapport har Utdanningsdirektoratet senket det felles pengekravet fra 18,5 millioner til 12,6 millioner kroner. For skolene i Bergen er kravet senket fra tolv millioner til åtte millioner.

Direktoratet opprettholder kravet om at skolene må betale tilbake statstilskudd som er brukt i strid med privatskoleloven, og endre den lovstridige praksisen når det gjelder kjøp av varer og tjenester fra nærstående selskaper, men reduserer altså pengekravet.

Det er Helge Teige som eier både Bergen Private Gymnas AS og Akademiet Bergen AS, gjennom selskapet Metis Education AS. Han er fornøyd med at Udir nå krever mindre av skolene.

— Etter sommerens pengekrav kom vi med en grundig og omfattende dokumentering, og Udir har nå gått tilbake på noen av påstandene, det er vi glade for, sier Teige.

Leier inn folk

Hovedfunnene i tilsynet er at flere av skolene i handelen med nærstående selskaper har betalt vesentlig over markedspris for følgende varer og tjenester:

• Husleie

• Innleie av daglig leder

• Innleie av undervisningspersonell

• Kjøp av Macbook-maskiner

Reduksjonen og endring av kravene skyldes, ifølge en pressemelding fra Udir, at direktoratet har valgt å ikke kreve tilbake midler som er benyttet i forbindelse med et ulovlig programfagssamarbeid mellom Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas.

De skriver også at kravet ble redusert som følge av at skolene mellom den foreløpige og den endelige tilsynsrapporten har lagt fram opplysninger og dokumentasjon som danner grunnlag for endringer i beregninger og beregningsgrunnlag.

Klager videre

På tross av at kravene er redusert, er Teige ikke fornøyd med Udirs påstander.

— Det direktoratet krever er at vi skal bli som en offentlig skole, og det blir helt feil. De gode resultatene vi har på våre skoler kommer av måten vi driver på, sier han.

Teige forteller at de kommer til å klage inn avgjørelsen til Kunnskapsdepartementet.