Statens vegvesen Hordaland er nå klar til å sette ut i livet den omfattende planen for å få ned farten i trafikkerte sentrumsgater. Det aller første opphøyde gangfeltet vil være på plass i Christiesgate ved Festplassen i løpet av februar eller mars. Deretter går det slag i slag. Hensikten er å få ned tallet på trafikkulykker i Bergen sentrum.

— I løpet av våren eller tidlig på sommeren regner vi også med å ha kommet så langt at fartsgrensen settes ned fra 50 til 30 km/t i ringen som består av Christiesgate, Småstrandgaten, nedre del av Torgalmenningen mot Torget, Strandkaien, Vestre Muralmenning, Jon Smørsgate, Teatergaten/Engen og Håkonsgaten, sier byggeleder for Statens vegvesen i Bergen sentrum, Terje Engevik til Bergens Tidende.

Forsinket

Omleggingen skulle opprinnelig ha vært gjennomført i fjor, men er blitt forsinket. Nå er imidlertid alle vedtak fattet, og i alt 12 opphøyde og fartsreduserende gangfelt blir etablert i løpet av 2002, legger han til.

Med dette blir 30 km-sonen i Bergen sentrum kraftig utvidet. I dag har hele gatenettet innenfor denne ringen slik fartsgrense. Det nye er at man nå tvinger bilistene til å sette ned farten fartsgrensene i selve hovedgatene.

50.000 fotgjengere

Når arbeidene starter avhenger litt av værforholdene i vinterukene. Det første opphøyde gangfeltet kommer i Christiesgate ved Festplassen. Dette gangfeltet krysses av hele 50.000 fotgjengere i døgnet. Utover i 2002 vil i alt 12 gangfelt i de aktuelle sentrumsgatene blir bygd opp som en stor og bred fartsreduserende hump.

I tillegg vil det komme to opphøyde gangfelt i Kaigaten. Håkonsgaten kommer sist i rekken. Her vil de nye gangfeltene komme i forbindelse med en større rehabilitering av den sterkt nedslitte og ujevne veibanen, sier Engevik.

Opphøyet gatekryss

Statens vegvesen Hordaland har valgt litt ulike former for oppbygging av gangfelt. I gater med mye kollektivtrafikk har man valgt en type oppbygging som skal være spesielt tilrettelagt for at busser kan passere uten for store ulemper for passasjerene. I gater med liten eller ingen busstrafikk, har man valgt en annen type, som er spesialkonstruert for å få ned farten hos vanlige bilister.

Den mest omfattende oppbyggingen vil komme i krysset Lars Hillesgate/Christiesgate. Her vil ha satse på å forhøye hele gatekrysset.

— Opphøyde gatekryss er en ny løsning som blir mer og mer aktuell i sentrumsgater i ulike byer. Dette får vi sikkert mer av i Bergen også i årene fremover, og vi vil forsøke det allerede når denne planen settes ut i livet, sier Engevik.

Kart: Nils Lokøen