I 2005 gikk tallet på helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere ned med 9 prosent i Hordaland. Dette viser tall fra Aetat for Næringsbarometeret.

Arbeidsløsheten redusert i naturvitenskapelig yrker Det er naturvitenskapelige yrker (ingeniører, teknikere o.l) som har hatt størst nedgang i arbeidsløsheten. Også i industrien har det vært en markant nedgang. Motsatt har det vært en økning innenfor undervisning og helse, pleie og omsorg.

Ansettelser går tregere

Nedgang i arbeidsløsheten blant menn – økning blant kvinner. Den positive utviklingen har ført til at det nå er lavere arbeidsløshet blant menn, men økningene i offentlig sektor har rammet flest kvinner.

Sammenlignet med 2004, er det en reduksjon i arbeidsløsheten for menn på 6 prosent. For kvinner derimot viser tallene en oppgang på 3 prosent.

Hordaland har hatt en økning i stillingstilgangen på 14 prosent. Samtidig har beholdningen av ledige stillinger økt med 27 prosent. Dette er et uttrykk for at det tar lengre tid å få fylt ledige stillinger. I Hordaland er økningen i stillingstilgangen størst innenfor naturvitenskapelige yrker, transportarbeid og merkantile yrker.