Arbeidsledigheten blant de høyest utdannede er større i Hordaland (1,9 prosent) enn i landet totalt (1,5 prosent). Lavest ledighet blant de med mer enn 4 års utdanning har Sogn og Fjordane (0,5 prosent), viser beregninger i Aetat som er basert på foreløpig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

Høyt utdannede som jobber deltid, er på arbeidsmarkedstiltak eller har havnet i yrker de er såkalt overkvalifiserte til, er ikke medregnet.