— Det er veldig få, om noen, i skoleverket som ønsker å jobbe som bussjåfør i dag. Rekrutteringsproblemene våre vil bare bli større i årene som kommer. Vi må gjøre yrket attraktivt, sier hovedtillitsvalgt i Tide og fungerende forbundsleder for Yrkestransportforbundet, Frode Sælen.

Det lave lønnsnivået gir både misnøye blant de ansatte og store rekrutteringsproblemer.

— Bussbransjen er blitt hengende etter lønnsmessig. Nå har etterslepet blitt så stort at vi må foreta oss noe drastisk, mener forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Per Østvold.

Klubbleder i Tide, Mons-Tore Nakken, understreker at lav lønn er et bransjeproblem, og ikke et problem for Tide og Vestlandet spesielt.

— Tide har totalt sett vært en pådriver for å få gjennom denne bransjeavtalen, sier Nakken.

Virkningen av lav lønn og mye overtid slår særlig sterkt ut når etterspørselen etter arbeidskraft er stor, forteller Tommy Johansen, avdelingsdirektør i NAV Hordaland.

— Yrker med lav lønn møter en ekstra utfordring i å skaffe arbeidsfolk. Konkurransen mellom bedriftene er stor og arbeidssøkere velger seg lettere vekk fra de dårligst betalte jobbene, fortsetter Johansen.

Skiftarbeid kan gjøre rekrutteringen enda vanskeligere, påpeker han.

— Høyere lønn er en faktor. I tillegg er det veldig viktig å øke kunnskapen blant unge om hva yrket faktisk består i, påpeker Johansen.