Saken om hvor veien til de 1000 planlagte boligene på Apeltun skal gå, har vært et stridsspørsmål siden 1999. Apeltun skole er blant de som har klaget på trasévalget. I siste time ble det før bystyrebehandlingen kastet inn et nytt alternativ, dem såkalte Rådalslinjen.

Både byrådet og komiteen konkluderer med at dette alternativet både blir for dyrt og vanskelig. Saken skal videre til bystyret.