I Bergen tingrett tilsto den 47 år gamle mannen å ha lastet ned 2400 barnepornobilder og ti barnepornofilmer.

I en psykologerklæring som ble fremlagt for retten, går det frem at nedlastingen av barnepornoen «ikke oppfattes å være uttrykk for en generell pedofil legning hos siktede, men snarere oppfattes å være situasjonsbestemt og utslag av siktedes aktuelle psykiske helse og livssituasjon».

47-åringen har forklart at han har hatt selvmordstanker, men Bergen tingrett mener likevel at det må reageres strengt mot nedlasting av barneporno.

Mannen ble dømt til 90 dagers fengsel – 30 dager mindre enn påtalemyndighetens krav – men 45 av disse ble gjort betinget. 47-åringen mister også en bærbar PC og en ekstern harddisk som ble brukt til barneporno-nedlastingen.

Dommeren mener han ikke kan avgjøre om 47-åringen er soningsudyktig, men at dette må avklares når mannen blir innkalt til å sone fengselsstraffen.

47-åringen vedtok dommen på stedet.