• Arendal juni 2007: — Han var aldri synlig for meg, sier Asgeir Lundstrøm.

Han førte en betongbil ut fra et anleggsområde. På veien krysset han en gang- og sykkelvei. Han skulle svinge til høyre. Siktbildet er dårlig på grunn av en bergnabb.

— Jeg så ingen verken på eller i nærheten av sykkelstien.

Men det var noen der. I blindsonen på høyre side. En ti år gammel gutt på sykkel. Gutten kom under bilen og døde. Lundstrøm ble dømt for uaktsomt drap.

  • Mandal november 2006: En lastebil skal ut fra et anleggsområde. Sjåføren følger en fotgjenger med blikket. Han går fra høyre mot venstre. Når banen er klar settes bilen i bevegelse.

Han ser ikke den kvinnelige syklisten som har kommet inn i blindsonen til høyre. Hun havner under bilen, slepes 300 meter og dør på stedet. Sjåføren dømmes for uaktsomt drap.

  • Trondheim desember 2006: Et vogntog står i venstre fil, men bestemmer seg for å svinge til høyre. I blindsonen foran til høyre for vogntoget står en mannlig syklist. Han vil til venstre.

Når vogntoget settes i bevegelse havner mann og sykkel under bilen og omkommer. Sjåføren dømmes for uaktsomt drap.

Oversikt over bildrapssaker de siste fem årene: