Lastebilen skulle kjøre gjennom en undergang med toglinje over på Brynalia på Voss. Men bilen var for høy, og sjåføren prøvde å rygge ut.

Politiet ble varslet klokken 16.22. De fikk først melding om at lastebilen hadde revet ned en bærebjelke, og at broen derfor sto i fare for å falle ned.

Vernebjelke

Det viste seg imidlertid at lastebilen hadde truffet en såkalt vernebjelke. Den har som formål å hindre at høye biler treffer bærende konstruksjon, får BTs reporter opplyst på stedet.

Broen måtte sikres, og ved 18-tiden var lastebilen fjernet ved hjelp av et arbeidslokomotiv med kran, en såkalt robel. Broen åpnet igjen for biltrafikk klokken 18.18, mens den fremdeles var stengt for jernbanetrafikk.

Politiet rykket ut til stedet. I operasjonen deltok også Jernbarneverket og Mesta. Det er snakk om et sidespor for NSB, sier Myrtvedt.

Påvirker ikke Bergensbanen

Bergensbanen ble ikke påvirket av operasjonen. Jernbanestrekningen tilhører den nedlagte Hardangerbanen, og benyttes i dag til en lite brukt godsterminal på Palmafossen.

EN ROBEL: Et arbeidslokomotiv med kran kom for å hjelpe lastebilen løs.
Arne Hofseth