Klokken 12.30 ble veitrafikksentralen varslet om at en lastebil hadde mistet en container i den 2,8 kilometer lange Lotetunnelen på E39.

— Tunnelen er stengt, men en prøver å dirigere personbiler forbi. Det er store køer på stedet, sier vaktoperatør Arne Stadheim i Statens vegvesen til bt.no.

Klokken 14.00 ventet en fortsatt på en bergingsbil som kunne få tatt containeren bort fra veibanen. Klokken 14.32 ble tunnelen åpnet igjen.

Her finner du oppdaterte veimeldinger.