I går kveld skjedde det igjen. Et SAS-fly på vei inn mot Flesland fikk en laserstråle inn gjennom cockpitvinduene. Pilotene klarte denne gangen å se at strålen kom fra området i nordenden av Nordhordlandsbrua.

— Dette er en forferdelig plage, sier lufthavnsjef Dag Aksnes.

— Vi har hatt femten episoder dette året mot en i fjor.

Ber folk følge med

Han retter en oppfordring til foreldre og naboer om å følge med.

— Om noen har en laserpistol, så ser man jo det, sier han.

Og straffen kan bli hard for dem som driver den farlige leken. Politiadvokat Elisabeth Soglo har foreløpig ikke mottatt slike straffesaker og kan derfor bare uttale seg generelt.

— Det følger av straffelovens paragraf 150 at den som «forstyrrer den sikre drift av skip, jernbane, luftfartøy eller innretninger på kontinentalsokkelen» straffes med inntil seks år.

Kan slippe med mindre

Men så leser hun videre til paragrafens andre ledd.

— Dersom gjerningspersonen ikke var oppmerksom på faren eller var uaktsom, straffes han med bøter eller fengsel inntil ett år.

— De fleste slike tilfeller vil trolig omfattes av denne strafferammen inntil ett år, sier politiadvokaten.

Men er gjerningspersonen under den strafferettslige alder på 15 år, vil saken bli henlagt av politiet, forteller politiadvokaten.

— Men de må regne med å bli innkalt til samtale med politiet samt at barnevernet blir varslet.