Det fastslår Bergen tingrett i en kjennelse som ble offentliggjort i går.

Tingrettsdommer Håkon Rastum mener dokumentene som ble beslaglagt må antas å ha betydning som bevis i politiets etterforskning av Larsen.

Larsen er siktet for skattesvik og økonomisk utroskap.

Hemmelig etterforskning

BT skrev i februar at politiet i samarbeid med skattemyndighetene har drevet hemmelig etterforskning av styrelederen i DNO i månedsvis.

Onsdag 8. mars dukket en rekke politifolk og flere skatterevisorer opp ved kontorlokalene hans i Hopsnesveien og ved boligen i Washingtons vei.

Da de dro derfra, hadde de med seg mengder av dokumenter.

Bakgrunnen for beslaget er dette:

Berge Gerdt Larsen eide gjennom sitt selskap Kver AS 34 prosent av aksjene i offshoreselskapet International Oil Tools (IOT). I desember 1999 sikret Norden Oil Ltd på Jomfruøyene seg aksjeposten for 8,5 millioner gjennom en opsjonsavtale.

Noen få uker senere, i januar 2000, kjøpte DNO den samme aksjeposten for rundt 36 millioner. En prisstigning på 27,5 millioner. Hadde Larsen solgt direkte til DNO måtte han betalt flere millioner kroner i gevinstbeskatning til statskassen.

— Belyse Larsens nettverk

Likningsmyndighetene tror Larsen kontrollerte Norden Oil, og at aksjenes svipptur til det karibiske skatteparadiset var motivert for å kutte skatt.

Politiet fikk i februar tingrettens velsignelse til å aksjonere mot Larsens hjem, hytte, biler og diverse kontoradresser. Ifølge kjennelsen ble ransakingene gjennomført i perioden 8. til 23. mars.

Larsen begjæring om oppheving av beslaget er nå avslått fordi retten mener dokumentene kan belyse Larsens «bruk av selskaper og eierforhold i utlandet, samt siktedes forretningsførsel og nettverk, ikke bare formelt, men også reelt.»

— Jeg har ikke lest kjennelsen, og kan derfor ikke kommentere den, sier Larsens advokat, Svein Aage Valen.

BT fikk ikke tak i politiadvokat Kaare Songstad i går.