Lars Fotland (15) går på Natland skole og drømmer om å jobbe som skiinstruktør på fritiden.

Da trenger han et internasjonalt instruktørkurs som varer i én uke. Dette er kurset kan man ikke ta når det er skoleferie. Han søkte derfor om permisjon fra skolen.

Nå fortviler Lars og moren over svaret de har fått.

— Min sønn har ikke søkt om fri for å dra på ferie eller kose seg. Han skal bli skiinstruktør og ta en utdannelse, sier mor Åshild Fotland.

På den tettpakkede kursplanen til sønnen står alt fra metodikk til ledelse og HMS.

Stoppes av Bergensstandarden

I avslagsbrevet skriver rektor Ole Halleraker at skolen ser det som fullt forsvarlig at sønnen får permisjon, men at formålet faller utenfor den såkalte «Bergensstandarden».

Siden 1. oktober har skolene i Bergen måttet følge et nytt sett med regler. Disse strammer inn foreldrenes mulighet til å søke barna fri fra skolen.

— Hvis ikke utdannelse faller inn under hva man kan søke om fri for, hva faller inn under reglene da? spør Fotland

Solbrune etter influensa

Hun reagerer på firkantet saksbehandling, og hevder reglene først og fremst rammer dem som opptrer lovlydig.

— Vi fikk ikke en gang muligheten til å legge ved bekreftelse fra instruktørskolen. Samtidig hører jeg fra andre foreldre at de heller bare sier at barna er syke.

— Jeg har hørt om elever som kommer solbrune tilbake etter en uke med influensa, forklarer Fotland.

- Standarden er krystallklar

Rektor Ole Henry Halleraker forsvarer Bergensstandarden. Den er krystallklar i saken, hevder han.

— Etter forsvarlighetsvurderingen er gjort, så tillater reglene at elever reiser på idretts- og kulturstevner om det er nasjonale og internasjonale konkurranser. Å reise på treningsleir er derimot aldri lov, sier Halleraker.

Rektoren mener dette burde være forutsigbart for foreldrene, og viser til at reglene ligger ute på skolens hjemmeside. Det er Åshild Fotland sterkt uenig i.

— Det står at treningssamlinger ikke skal godtas, men dette er en miniutdannelse, ikke noen samling. Derfor er det ikke noe i reglene som sier at skolen må si nei, sier hun.

Ingen sanksjoner

Rektor Halleraker innrømmer imidlertid at det er lett å snike seg unna reglementet.

— Hvis noen har vært syke, men kommer tilbake solbrente og brune, så tenker vi jo selvsagt vårt. Imidlertid har vi ingen sanksjonsmuligheter mot dem som bryter reglene. Dette bygger på tillit mellom skolesystemet og foreldrene, sier rektoren.

Han tror likevel Bergensstandarden virker.

— Elevene skal faktisk gå på skolen, og nå strammer vi inn. Det har en signaleffekt, og dette tror jeg foreldrene forstår, sier Halleraker.

- Umulig system

Åshild Fotland mener derimot hele standarden bør revurderes.

— Hele systemet er blitt så firkantet at det ikke er mulig å argumentere mot skolen. Du blir slått i hodet med ulike regler uansett hva du sier. Som ansvarlig mor synes jeg systemet burde ha større tillit til oss, sier Fotland.