Etter to klagerunder med Skyss har Lars Kristian Holmedal Gjelstad fått blankt avslag fra Skyss:

Han må betale 750 kroner i gebyr etter å ha blitt tatt på bussen med barnebilletten.

Ville betale voksenbillett

Den 17 år gamle skoleeleven gikk på bussen på Torget i Bergen, på vei hjem til Morvik i Åsane, etter å ha hatt sin første dag på Katten etter ferien. Det var linje 3 til Støbotn.

— Jeg gikk inn på bussen og innså at jeg hadde glemt lommeboken med månedskortet i. I lommen hadde jeg noen 20- og 10-kroninger, og jeg tok opp 40-50 kroner som jeg rakte til sjåføren. Jeg var innstilt på å betale voksenbillett, forteller Lars.

Fra og med den dagen du fyller 16, skal du betale voksentakst, ifølge Skyss' takstreglement.

— Jeg så at jeg hadde fått en billett, men så ikke nærmere på den. Jeg talte heller ikke over vekslepengene. Jeg var mer opptatt av å finne en plass der jeg og vennene mine kunne sitte sammen, sier han.

Barnebilletten koster 14 kroner. Da kontrolløren kom, viste han frem billetten.

— Hun så på billetten og på meg. Så spurte hun hvor gammel jeg er, og jeg svarte 17 år. Da sa hun at jeg hadde feil billett, forteller Lars.

Døve ører

Først da innså 17-åringen at han hadde fått feil billett.

— Jeg tilbød meg å betale mellomlegget for en voksenbillett, eller å kjøpe en helt ny billett. Men det var som å snakke til døve ører.

Ingen av partene tenkte på å kontakte bussjåføren.

17-åringen sier han ble bedt om å identifisere seg, og om å signere på gebyret.

— Det er er tydelig at Skyss ikke ser på dette som et problem eller er opptatt av hvordan vektere opptrer. Om for eksempel mindreårige opplever seg dårlig behandlet, er det ikke av Skyss sin interesse, sier moren Anne-Britt Holmedal.

— Min sønn ble sett på som en svindler, punktum. Det er derfor han reagerer så sterkt. Det finnes tydeligvis ingen differensiering eller tanke om formildende omstendigheter, som stort sett er et gyldige begreper ellers i samfunnet.

Etter to klager til selskapet, på vegne av sønnen, ble hun avvist.

«I henhold til våre transportvedtekter er det kundens eget ansvar å ha gyldig reisebevis», heter det i det endelige avslaget av 5. september.

Fikk ikke vite rettighetene

— Hun sa ingenting om at jeg kunne nekte å signere, selv om jeg var helt uenig i gebyret. Jeg fikk ingen opplysninger om mine rettigheter, sier Lars.

Han mener det må være rom for skjønn i slike saker.

— Hvis jeg hadde ønsket å snike eller svindle, kunne jeg bare gått inn bak i bussen og ikke betalt noe som helst. Overfor vekteren prøvde jeg så godt jeg kunne å få frem at jeg ikke hadde hatt til hensikt å svindle. Jeg er ikke en fyr som driver og sniker, sier han.

— Bussjåføren burde ha plikt til å sikre seg at han får riktig betalt. De bør være mer observante. Skyss taper jo penger hvis de tar for lite betalt. Og nå sitter jeg også med tap, i form av et dyrt gebyr.

Lars kan heller ikke forstå at han skal ha blitt tatt for å være et barn. Han fylte 17 år i juni og er cirka 180 centimeter høy.

— Allerede da jeg var 15, opplevde jeg at bussjåfører reagerte hvis jeg ba om barnebillett.

Skyss behandler anken

Både Lars og moren reagerer også på at klagen i to runder har blitt behandlet av Skyss.

— Det er merkelig og urettferdig. Når man går videre med en klage, burde det vært en uavhengig part som deltok i «ankebehandlingen».

- Hvorfor vil du stå frem med denne historien?

— For å få frem det urettferdige i saken. At vekteren behandlet meg som en uten rettigheter og bare ignorerte meg.

— De bør endre reglene og gi folk en reell mulighet til å forklare seg. Her valgte jeg altså å gå inn i bussen fremme, innstilt på å betale det jeg skulle, og blir likevel behandlet som en svindler. Da er det urettferdig.

«Siste ord sagt»

— Siste ord er egentlig sagt fra vår side i denne saken, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen i Skyss til bt.no.

— Vi forstår at han er frustrert, og det er vi lei oss for. Men vi opplever at mange bevisst prøver å kjøpe barnebillett, selv om de er over 16 år. Og et gebyr ilegges uavhengig av om feil billett skyldes overlegg eller ikke.

— Det er kundens eget ansvar å sørge for å få gyldig reisebevis. Det er vanskelig for oss å kontrollere om slike hendelser er gjort med overlegg eller ikke, det blir ord mot ord. Og vi må ha lik behandling for alle.

Sjåføren uten ansvar

- Så sjåføren har ikke noe ansvar for at den reisende får riktig billett?

— Nei, sjåføren har ikke ansvar for å sjekke om kunden kjøper et gyldig produkt eller ikke. Sjåføren har ikke plikt til å spørre etter alder, men kan spørre om legitimasjon hvis han er i tvil. Det er hjemlet i transportvedtektene.

- Så dere kan ikke vise noen form for smidighet avhengig av hvordan saken forklares for dere - og fremstår for dere?

— Vi viser skjønn i alle saker vi behandler, men vi føler dette er en klar sak. Vi leser nøye gjennom alle klager, og denne konkrete klagen er grundig behandlet. Alle klagepunkter er vurdert opp mot regelverket. Vi kan ikke se at det er gitt urettmessig gebyr.

- Men du sa i sted at alle må behandles likt. Det tyder vel på at det ikke er rom for skjønn.

— Skjønn kan brukes for eksempel hvis du tas uten billett på Bybanen, og det viser seg at billettautomaten var ute av drift. I et slikt tilfelle må vi se saken mer i helhet.

- Så dere tror absolutt ikke på at denne 17-åringen kan ha fått feil billett ved en ren misforståelse.

— Som sagt: Tilleggstakst gis uavhengig av om det ugyldige reisebeviset skyldes overlegg eller ikke. Her er vi konsekvente. Det er vanskelig for oss å kontrollere om kjøpet er bevisst eller ikke.

Hun legger til at Skyss har cirka fire millioner reisende i fylket hver måned, og at de aller fleste er veldig flink til å betale.

Hva synes du om Skyss' svar? Diskuter under!

STRIDENS KJERNE: 17-åringen hevder at han fikk barnebillett - uten å be om det.