Det kan bli flere hjemmedager for Lars og de 246 andre barna i Bergens største barnehage.

I sandkassen i borettslaget i Harald Sæveruds vei sitter Lars (4) og graver. Ved siden av står pappa Petter Evensen og fryser. Egentlig skulle Lars og broren Herman (2) vært i barnehagen nå. Men den er stengt av kommunen.

— Nei, kommer det kontant fra Lars når vi spør om han heller ville vært barnehagen. Det spørs om pappa er helt enig.

— Det er sikkert 10-11 barn bare her i borettslaget som må være hjemme nå. Dersom dette varer, skaper det store problemer for mange, sier han.

Mistet brukstillatelse

Det kan bli flere hjemmedager for de 247 barna i Rå barnehage. I går trakk kommunens byggesaksavdeling tilbake den midlertidige brukstillatelsen. Samtidig er barnehagen fortsatt stengt av helsevernetaten.

— Slik status var fredag, mener vi at det ikke kan sendes inn unger der mandag, sier seksjonsleder Trygve Sæle.

Han er ikke fornøyd med måten kommunen er blitt informert på av eierne. I kontrollrapportene fra utbygger før jul, het det at det kun gjenstod mindre arbeider på utearealene. Det viste seg ikke å stemme med virkeligheten.

— Vi fikk et helt annet inntrykk på befaringen. Hvis dette var et kontorbygg, ville det ikke utearealene vært noe problem, men det er noe annet med en barnehage, sier Sæle.

Tre dager ga gevinst

Ved å åpne 27. desember, får Barnebygg AS statlig tilskudd for hele måneden. Tilskuddet utgjør 4000 kroner per måned for hvert store barn og 7500 kroner for de små. Gitt at halvparten av de 247 barna er under tre år og at halve barnegruppen startet i romjulen, tjente eierne ca. 700.000 kroner på å åpne da og ikke over nyttår.

Marianne Svege, rådgiver hos Fylkesmannen, sier at mange utbyggere ser lønnsomheten i å rekke månedens siste dager. I enkelte tilfeller har utbyggere invitert til orienteringsmøte den 31. og deretter søkt full statsstøtte for hele måneden. I et rundskriv fra departementet blir det presisert at slike orienteringsmøter ikke teller som oppstart.

Når det gjelder Rå barnehage har Barnebygg trolig rett på statsstøtte for desember, selv om barnehagen ble stengt etter noen dagers drift.

— Vi må se nærmere på saken når vi får søknaden, sier Svege.

Jobber på spreng

Styreleder Tore Nerland i Rå barnehage avviser at de har misledet kommunen for å få lov til å åpne i desember.

— Etter vår vurdering tilfredsstilte Rå barnehage myndighetenes krav. Jeg vil understreke at deler av uteområdene var avstengt - de skulle ikke brukes, skriver han i en e-post.

Nerland skriver videre at barnehagen tapte på å starte i desember, uten å begrunne dette ytterligere.

Da BT besøkte barnehagen i går, var det hektisk aktivitet. Ruller med gress ble lagt ut, matter montert under lekeapparatene, og de ansatte var sendt ut for å plukke spiker og materialer fra bakken.

— Vi jobber på spreng for å etterkomme forholdene Helsevernetaten har påpekt. Vi er foreldre selv, og vet godt hva det innebærer at barnehagen er stengt, skriver Nerland.

— Det får vi håpe. Det er grådig knotete dette her, sier Jarl Bø.

Han brukte også fredagen som hjemmepappa i Harald Sæveruds vei. Marcus (2 og et halvt) ble underholdt med Ole Brumm og Dumbo.

— Jeg synes kommunen bør ta hensyn til hvor mange dette rammer. Dette kan ikke vare mange dager, sier Bø.

marita aarekol
marita aarekol