Det ble han til gagns. Da Peter døde i 1892 hadde han to ekteskap bak seg og blitt far til 23 — eller 24 barn.

Han hadde satt i gang tekstilfabrikker i Ytre Arna og Dale, med hundrevis av arbeidsplasser. I 1868 etablerte han en dampskipsrute på Nordsjøen, og i 1871 en Amerikarute.

Peter Jebsen (bildet), som arbeidet opp formuen med hard egeninnsats, ble innvalgt som stortingsrepresentant i 1874 der han blant annet ivret for jernbane mellom Bergen og Christiania. Den kom, men etter hans tid.

Det var en driftig mann som ble lagt i graven på Assistentkirkegården, 68 år gammel. Fra Dale kom det ekstratog, og fra Arna båt med folk som ville delta. På dette tidspunkt var han Bergens, og kanskje Norges, største dampskipsreder.

Jebsen-rederiene

Det merkelige er at i Danmark er Jebsen-slekten dødd ut, men trives fortsatt godt i Norge.

Peter og de to brødrene hans, Johan og Jürg, var viktige i industrialiseringen i Norge, særlig i og rundt Bergen. Den tre år yngre Johan, som ble medeier i Ytre Arna, startet Trengereid Fabrikker. Hans oldebarn, Finn Marum Jebsen, ble nettopp sparket som konsernsjef i Orkla, etter fire år i sjefsstolen.

Atle Jebsen (bildet), «Rocknes»-rederen, er oldebarn av Peter Jebsen.

Men alt begynte i Strandgaten. Her oppdaget Peter at det var høy toll på ferdige bomullsstoffer, mens tråd og råbomull var tollfritt. Dette kunne han utnytte.

Ytre Arna og Dale

Men han trengte kraft, og den gangen var det fossene og elvene som var rimeligste kraftkilde til industrien. Derfor tok han beina fatt og gikk ut på landet for å lete. I Ytre Arna fant han fossen ned mot Sørfjorden, og kjøpte elvens nederste del. Deretter for han til Manchester, verdens ledende tekstilområde, for å lære. Med tilbake hadde han 36 vevstoler.

Det sies at de første fabrikkarbeiderne bodde i en løe, de unge kvinnene i den ene enden, mennene i den andre og Peter Jebsen i midten for å passe på. «Rommene» var bare skilt med presenninger.

Som ung mann må vi tro han også ble fristet, og i årene siden gikk det rykte om at halvparten av ungene i Haus prestegjeld lignet på Jebsen. Han var ingen stor mann, men kraftig bygd og hadde det bestandig travelt. I Ytre Arna gikk i mange år historiene om patriarken, som passet på og hadde omsorg for folkene sine.

Mens han startet med to tomme hender i Ytre Arna, var han blitt en rik industrieier da han kjøpte Bergsdalselva i 1874. Det virket som vanvidd å legge en fabrikk der, men året etter vedtok Stortinget å bygge jernbane til Voss. Nettopp Peter Jebsen ivret sterkt for Vossebanen og har fått hovedæren for at den ble bygd.

Høy dødelighet

Peter giftet seg første gangen i 1853 med fem år yngre Anna Larsdatter Utne fra Voss, som da var 24 år. To måneder tidligere hadde hun født en jente. Den gangen var barnedødeligheten stor, og av Annas 13 barn døde seks som små. De to eldste jentene hennes, Anna Maria og Ingeborg, ble bare 20 og 21 år, begge døde kort etter at de hadde født sitt andre barn. Også barna døde.

Vel halvåret etter at Anna gikk bort i 1870, giftet Peter seg på ny med Sophia Catharina Sundt, som var 25 år yngre enn ham. Jebsen og Sundt-familien hadde hatt tette bånd lenge, og på familiebilder finner vi både Peter, Anna og Sophie sammen. Tre av Annas barn ble også gift Sundt, så det ble et godt røre.

Med Sophia fikk Peter 10 barn. Disse gikk det atskillig bedre med, og bare en gutt døde som barn. Sophia er oldemor til Atle Jebsen.

Skjulte sporene sine

Det sies i familien at Peter ble far til enda et barn, og at datteren Inga sørget for at kvinnen fikk en far til barnet. Men sporene er godt skjult.

— Det var ganske vanlig tidligere at velstående menn kjøpte seg fri, men mange sørget godt for barnet med faste bidrag, sier statsarkivar Yngve Nedrebø.

Muligens har Anna visst om barnet, for i 1866 etablerte hun og noen andre kvinner «Anna Jebsens Minde», et barnehjem for foreldreløse. Vi tipper at Peter tok på seg hele eller deler av utgiften. Kanskje hadde han dårlig samvittighet?

I fem år har Kaare R. Jebsen, oldebarn til Peter og Sophia, arbeidet med en oversikt over Jebsen-slekten i Norge, mens Peter Mentz Jebsen har undersøkt røttene i Danmark. Dette har resultert i en slektsbok som noen av opplysningene i denne artikkelen er hentet fra.

ROTUR TIL HAUS: En fin sommerdag i 1871 ror Peter en tur over til Haus med barna sine og den nye hustruen Sophia. På dette tidspunktet var han blitt far til 13 barn, men bare 7 var i live. Fra venstre ser vi Anna Sophia (11), Peter, Marie Justine (8), Sophia med Georg Johan (1) på fanget, Peter junior (12) og Ingeborg (14). 7 år gamle Jens Lorentz har sikkert hoppet i land og Anna Maria (17) er muligens fotografen. I bakgrunnen ser vi dampskipet «Arne» ytterst og «Bjørnen» innerst.<p/> FOTO: K. KNUDSEN, BILDESAMLINGEN UIB.