Lærerne streiker i protest mot at Kommunenes Sentralforbund skal overta statens forhandlinger med lærerne når det gjelder lønns— og arbeidsforhold. Et av de sentrale momenter er at lærernes undervisningstid har vært beskyttet av nasjonale avtaler, men lærerne frykter at KS nå vil fjerne disse avtalene, noe lærerne mener kan redusere både arbeidsmiljø og utdanningskvalitet.

Full oppslutning om streiken

Ved Åsane Gymnas får bt.no i morges bekreftet at samtlige lærere ved skolen streiker.

Tilbake på skolen er bare rektor, kontorpersonalet og noen elever som har valgt å sitte og jobbe der. Resten av elevene møtte opp på skolen i morges er gått hjem, eller har i det minste gått fra skolen.

— Ved å fjerne de nasjonale avtalene kan undervisningstiden til den enkelte lærer fastsettes av en arbeidsgiver i desperat pengenød. Ved å undervise mer kan andre lærer sies opp, og fylkeskommunen sparer penger. Dette vil skape et ødeleggende arbeidsmiljø for alle i skolesystemet. Lærere vil bli presset til mer undervisning, med mindre tid til forberedelse og etterarbeid, sier talskvinne for lærerne ved Åsane Gymnas, Adely Hope i en pressemelding.

Streiken avsluttes tirsdag klokken 16.00.