— Dette er noe jeg har ønsket siden jeg gikk av som leder for Utdanningsforbundet. Det kan ikke finnes en mer spennende lederjobb enn innenfor utdanningssektorene. Ikke noe kan være mer inspirerende enn å skape fremtiden, sier Mimi Bjerkestrand.

— De fleste reaksjonene jeg har fått er at folk er overrasket, deretter er de gledelig overrasket.

Hun har hatt permisjon fra jobb i Bergen kommune i lang, lang tid. Etter flere år som lokal tillitsvalgt for Norsk Lærerlag og Utdanningsforbundet, ble Bjerkestrand leder for Utdanningsforbundets seksjon barnehage i 2004. Seks år senere ble hun Utdanningsforbundets leder, en posisjon hun hadde frem til årsskiftet. Fire måneder senere er hun klar for ny jobb, hjemme i Bergen.

— Jeg har ønsket å se meg om etter en lederjobb innen utdanningssektoren i Bergen kommune. Da jeg så at rektorstillingen på Slettebakken skole var ledig, søkte jeg og fikk jobben. En spennende jobb jeg gleder meg til, sier Bjerkestrand.

Få vil bli rektor

Interessen for rektorjobben har i lang tid vært lav her til lands. For seks år siden fortalte BT at flere enn hver tredje kommune i Norge ikke hadde flere enn 0–3 søkere til rektorstillingene. Halvparten av kommunene hadde fem eller færre søkere til det som kunnskapsminister Kristin Halvorsen har omtalt som «Norges viktigste lederstillinger».

I fjor fulgte Utdanningsforbundet opp med en undersøkelse som viste at kommuner og fylkeskommuner hadde 3,9 søkere til den sist utlyste stillingen og at om lag halvparten hadde tre eller færre søkere. Den gang var Mimi Bjerkestrand fortsatt leder i Utdanningsforbundet og uttalte at det var alvorlig at så få ønsket å bli rektor.

Til Dagsavisen sa Bjerkestrand at kommunene måtte gi rektorene bedre tid til å være pedagogiske ledere, lette det administrative trykket og satse mer på ledelse. I tillegg trakk hun frem konkurransedyktig lønn, som av flere tiltak kommunene måtte se på for å tiltrekke seg gode kandidater til lederjobber i skolen.

— Hvor konkurransedyktig er lønnen til rektorene i Bergen kommune?

— Den var i hvert fall konkurransedyktig nok for meg, sier Mimi Bjerkestrand.

— Jeg opplever også at omlegging av ledelsesmodellen ved skolene i Bergen kommune har ført til to ting, mer fokus på pedagogisk ledelse og et tydeligere lederansvar for hele skolen.

Flerkulturelt og mangfoldig

— En av grunnene til at jeg ble begeistret og ville til Slettebakken, er fordi det er en spennende skole. Det er skole i et flerkulturelt og mangfoldig bomiljø. Skolens arbeid skal preges av det. Min utfordring og skolens utfordring er å gjøre skolen til en ressurs for nærmiljøet, sier Bjerkestrand.

Tirsdag var Bjerkestrand på Slettebakken og møtte de ansatte. Mandag begynner hun i sin nye jobb.

— Jeg har i svært mange år har arbeidet for skolen. Jeg har hatt et intenst ønske om å jobbe i skolen, jeg gror jeg har mulighet til å gjøre en god jobb og oppfatter det som et privilegium å få muligheten.