MARIANNE RØISELANDKARI PEDERSEN

— Kommunen er tvunget til å prioritere lærernes arbeidsplass, fremfor elevenes, så lenge det ikke finnes penger til begge deler, sier Per Blikra, hovedverneombud i Åsane. Han frykter at planlagte tiltak for elevene kan bli utsatt og ofret, for å imøtekomme kravene fra Arbeidstilsynet.

Elever uten vern

Arbeidstilsynet kan ilegge dagbøter for kommuner som ikke følger påleggene. Slike straffesanksjoner finnes ikke på elevenes vegner.

Årsaken er ganske enkel at elever ikke har en arbeidsmiljølov, slik ansatte i skoleverket har.

— Vi har ikke lov å tenke på elevene, men vi håper jo at de pålegg vi kommer med vil føre til at arbeidsmiljøet blir bedre også for dem, sier inspektør Anne Mette Størksen i Arbeidstilsynet.

For elevene hjelper det ikke stort at Stortinget for syv år siden vedtok at inneluften i skoler og barnehager skulle være godkjent innen 1998. Kommunene har mulighet til å gi seg selv utsettelser. Det har Bergen gjort, flere ganger.

62 skoler har ennå ikke godkjent inneklima. Noen av dem blir neppe godkjent før i 2006. Bergen Bygg og Eiendom (BBE), som har ansvaret for skolevedlikeholdet, har på langt nær fått nok penger til å gjøre en jobben raskere.

Ikke oversikten

Det er første gang Arbeidstilsynet systematisk går gjennom skolene som arbeidsplass. Ennå er det ingen som vet hvor mange penger kravene fra Arbeidstilsynet kommer til å koste kommunen.

Bergen kommunen har ikke satt av en krone på budsjettet til spesielle tiltak for å bedre lærernes inneklima.

— Jeg kjenner ikke til disse undersøkelsene. Men det er ikke tatt høyde for nye pålegg i vårt budsjett, sier Dagfinn Øvrebotten, direktør i BBE.

Han vil foreløpig ikke kommentere om det går mot kamp mellom lærere og elever om kommunale kroner.

— Så lenge vi ikke har hørt om undersøkelsen blir dette hypotetisk, sier Øvrebotten.

Korte frister

Sjekken av samtlige skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane startet 1. mars. Først i løpet av første halvår 2003 har samtlige skoler fått besøk av en inspektør. I Bergen er om lag en femtedel av skolene sjekket. Av disse har en tredjedel fått pålegg om å utbedre inneklimaet.

Skolene får tre eller seks måneders frist til å få godkjent inneklima, men det er mulig å søke om forlenget frist. Inspektør Størksen regner med mange slike søknader, men regner likevel med at påtrykket fra Arbeidstilsynet skal sette fortgang i utbedringen. Hvis alle frister brytes, kan Arbeidstilsynet gi tvangsmulkt.