Utdanningsforbundet kaller 80.000 lærere i grunnskoler og videregående skoler ut i streik i hele landet unntatt Oslo, ifølge TV Nettavisen. Den politiske streiken skal vare fra klokken 12 og ut arbeidsdagen. Grunnlaget er misnøye med de pågående lønnsforhandlingene.

— Lærerne er irriterte og forbannet. Dette er en alvorlig situasjon, sier Dag Utle, leder i Utdanningsforbundet Bergen til bt.no.

- Ulovlig streik

Motparten i forhandlingene, Kommunenes Sentralforbund (KS), har allerede stemplet streiken som ulovlig:

— En politisk streik midt i en forhandlingsprosess, er tariffstridig. Partene har fredsplikt mens forhandlingene pågår, sier adm. dir. i KS, Olav Ulleren, til Dagbladet.

Onsdag formiddag ble det klart at KS stevner Utdanningsforbundet for Arbeidsretten for ulovlige aksjoner, melder NTB.

Lærerne mener imidlertid at motparten viser liten vilje til reelle forhandlinger, og at streiken derfor er lovlig.

— Tilbudet som nå foreligger, vil radere alle være rettigheter. Når motparten foreslår at det ikke lenger skal være noen øvre grense for antallet undervisningstimer vi skal påta oss, er dette som å tenne en gigantisk fakkel, sier Utle.

Rammer alle skoler

Trolig vil alle skoler i Bergen bli rammet av streiken torsdag. Foreldre trenger likevel ikke å holde barna hjemme.

— Vi gjør ikke dette for å ramme elever og foreldre. Samtlige skoler har opplegg for å ta vare på elevene mens streiken pågår, sier Utle.

Etter planen skal lærerne samles på Festplassen torsdag klokken 14. Eldre elever, på videregående skoler, kan trolig regne med å få fri etter lunsj torsdag.