MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no— Vi vil også skaffe oss en oversikt over enkeltelever for å finne ut om antall elever som lager bråk er større enn først antatt. Så må vi legge en langsiktig strategi for hva vi skal gjøre. Det nytter ikke med skippertak, sier rektor Cato Davidsen. Rektoren mener det er alt for tidlig å si noe om når det eventuelt blir satt i verk andre tiltak.Tirsdag kveld inviterte skolen til foreldremøte. Fire hundre møtte. Tilbakemeldingene fra foreldrene var blandet. Noen var beroliget, og mente de hadde fått en god oppklaring. Andre var frustrerte over at skolen ikke hadde gjort nok for å stanse bråket tidligere.Sist onsdag rispet en elev flere medelever med kniv. To dager tidligere ble en lærer slått ned av en elev i skolens bibliotek.- Vi må komme oss opp fra grøften vi har pløyd oss ned i. Gimle er en god og trygg skole, mener rektor Cato Davidsen.

Les også: Vil oppsøke elevene hjemme - Kan fungere for alle risikogrupper