KARI PEDERSENGUNNAR WIEDERSTRØM kari.pedersen@bt.no — Jeg var overrasket og sjokkert over uttalelsene til Anne-Grete Strøm-Erichsen, når hun til BT sa at det ikke ville bli skolekutt, og at elevene ikke ville bli berørt av bybudsjettet. Budsjettet fører til kutt i skolene, sier Bauge. I Fyllingsdalen bydel har rektorene på et rektormøte denne uken fått beskjed om at det skal kuttes ti lærerstillinger.- I Laksevåg og Åsane bydeler vil budsjettvedtakene i bydelsstyrene medføre at det på skoler av en viss størrelse blir en lærerstilling mindre, sier Bauge. I et åpent brev til bydelsstyret i Åsane ber Randi Sellevold, hovedtillitsvalgt for Norsk Lærerlag i Åsane, om at budsjettvedtaket blir omgjort.- Åsaneskolene hadde i utgangspunktet dårligere økonomi enn skoler i enkelte andre bydeler, da vi allerede i fjor måtte godta et nedtrekk, skriver Sellevold.I utgangspunktet var bydelene pålagt å spare til sammen 15 millioner på skolebudsjettet. Men ikke alle fulgte pålegget. Bergenhus, Fana og Årstad fant penger andre steder i budsjettet og vedtok å skåne skolen.Lederen i Bergen Lærerlag, Nina Bauge, sier det ikke lenger er noe likeverdig skoletilbud i Bergen.- I Åsane bydel ble det i fjor høst vedtatt et kutt i skolebudsjettet på en prosent. Når bydelsstyret 30. januar vedtar ytterlige kutt i skolebudsjettet, betyr det at elever i Åsane bydel får et dårligere undervisningstilbud enn elever i Fana og Ytrebygda. For der har bydelsstyret vedtatt å skjerme skolesektorene. - Byrådslederen sier til BT at arbeidstidsavtalen med lærerne fører til innsparinger som ikke skal svekke undervisningstilbudet. Er ikke det riktig?- Det har aldri være meningen at det skulle gi en økonomisk effekt, men det skulle sikre at elevene fikk det undervisningstilbudet de var tildelt.