Det var ingen hyggelig opplevelse for rektor Grete Berg Kirkeeide da hun tidlig i går morges fikk beskjed om at de nærmere 30 lærerne umiddelbart gikk til to dagers streik. Den kom brått og uventet. De tre hundre elevene ved gymnaset kunne ikke gjøre annet enn å dra hjem hver til seg.

Dermed lå skolen mer eller mindre øde hele formiddagen. Bare rektor, kontorpersonalet og tillitsmannen Arvid Brurok holdt skansen og redegjorde så godt de kunne for den uvanlige situasjonen etter hvert som media og andre henvendte seg.

Den var til og med så uvanlig — ettersom det var streik - at det ikke engang var utplassert streikevakter!

Drøyt fire timers streik

Streiken begynte klokken 08.00 og skulle etter planen vare til klokken 16.00 i dag. Men tjue minutter over 12.00 ble den avblåst. Da hadde Arvid Brurok i mellomtiden innkalt lærerne til medlemsmøte for å få slutt på konflikten.

Det begynte med at nestleder i Utdanningsforbundet, Per Aahlin, tidlig på formiddagen ringte til Ingunn Alvær som er fylkesleder i Hordaland. Budskapet var ikke til å misforstå, streiken måtte bringes til opphør øyeblikkelig. Dermed hev hun seg på telefonen til Brurok.

— Ja, det var klar ordre fra forbundet om å gå tilbake til arbeid straks, sier Brurok til Bergens Tidende.

Raseri mot KS

Den ulovlige arbeidsnedleggelsen ble på ingen måte rettet mot skolens ledelse, men var ment som en kraftfull protest mot at Kommunenes Sentralforbund (KS) nå er blitt forhandlingsmotpart når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Også ved flere skoler i Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal har det de siste dager vært tilsvarende streikeaksjoner som i Åsane.

Hittil har lærerorganisasjonene hatt staten som motpart. Lærerne frykter nå at de totale arbeidsforholdene skal bli forverret, i og med at den økonomiske situasjonen i fylkeskommunene (som de videregående skolene ligger under) er svært vanskelig.

Neste angrep mot lønn?

Brurok og Berg Kirkeeide opplyser til BT at undervisningstiden i klasserommet gjennomsnittlig er 17-18 timer i uken.

— Men i tillegg kommer forberedelser og retting, slik at arbeidsuken reelt sett kan mer enn dobles. Selv er jeg til stede her minst 40 timer i uken, tilføyer Brurok.

— Selv om streiken er avblåst, har ikke raseriet mot KS gitt seg! Vi opplever et angrep på hele vårt avtalesystem, og vi frykter at det neste gang blir et angrep mot lønnssystemet, sier han.

<b>ORIENTERTE:</b> Hovedtillitsvalgt Arvid Brurok og rektor Grete Berg Kirkeeide fikk rik anledning til å orientere media om streiken, og dessuten om arbeidsforholdene for lærerpersonalet.
Knut Strand
<b>STUSSLIG:</b> Rektor Grete Berg Kirkeeide opplevde en stusslig mandag formiddag, da Åsane Gymnas nesten var kjemisk renset for lærere og elever.
Knut Strand