— Det er jo ofte det negative som kommer frem i debatter og i media, men jeg trives i jobben, sier hun.

Hun har undervist på Bolstad skule på Voss siden 1982 og hadde flere års erfaring fra andre steder, før hun vendte tilbake til hjembygden.

Agerlie kjenner seg igjen i mye av det som det klages på, som mer papirarbeid, skjemaveldet, rapporteringer og så videre.

— Det er blitt mer som tar tid fra det vi egentlig skal holde på med. Men egentlig har ikke jobben som lærer endret seg så mye. Det er kjekt å være med barn og å jobbe med barn, vi har en fin og god arbeidsdag, sier hun.

Én prosent misfornøyd

Undersøkelsen er foretatt på oppdrag fra Unio og Utdanningsforbundet. 1165 norske lærere ble spurt: "Hvor fornøyd er du med eget yrkesvalg?"

Kun én prosent sier de er direkte misfornøyd med yrkesvalget. 94 prosent av landets lærere er enten ganske fornøyd eller svært fornøyd med valg av yrke.

Mimi Bjerkestrand er avtroppende leder i Utdanningsforbundet. Hun er ikke overrasket over tallene. - Lærere opplever at de gjør en forskjell i barns liv. Dessuten er ingen dager like, sier hun.

Særlig fornøyde med yrkesvalget er lærere i høyere utdanning. Kvinnelige lærere er dessuten noe mer fornøyde enn mannlige. 

Norges nest viktigste yrke

I tillegg har Utdanningsforbundet bedt Respons foreta en landsomfattende, nettbasert undersøkelse. Her ble et representativt utvalg av befolkningen spurt om hvilke to yrkersom er Norges viktigste. Svaret var legene (50 prosent) og lærerne (45 prosent). Neste på listen ligger politi (32 prosent) og sykepleiere (24 prosent).

– Dette henger sammen med samfunnsutviklingen. Når vi nå beveger oss inn i kunnskapssamfunnet, ser stadig flere hvor viktig læreryrket er, sier Bjerkestrand.

Hun mener den rød-grønne regjeringens skolepolitikk fortjener noe av æren for den positive utviklingen.

— Jeg synes regjeringen har gjort et systematisk arbeid. Et suksesskriterium har vært samarbeid både med lærerorganisasjoner og arbeidsgivere, sier hun.

Enklere i distriktene

I de store byene er det blitt økt kniving om plassene på lærerutdanningen. I distriktene er det langt enklere å komme inn.

- Fører dette til stor kvalitetsforskjell på lærere?

— Nei. Selv om det er høyere karakterkrav i de store byene, har vi ikke grunnlag for å hevde at lærerne derfra blir bedre enn de fra distriktene, sier Bjerkestrand.

— Det viktigste er kvaliteten på selve utdanningen.

Arvelig belastet

I Finland er læreryrket et av de mest populære når skoleelever spørres om hva de vil bli. I Norge er det ikke helt det samme. En enslig hånd strekkes forsiktig i været når elevene på Bolstad skule får spørsmålet fra BTs utsendte. I tillegg er Eir Abbedissen (11) arvelig belastet.

— Bestefar, bestemor, onkel og min mor er lærere, sier Eir.

— Det har alltid virket som om de har det kjekt. Jeg hadde ikke så lyst til å bli lærer før, men nå har jeg mer lyst.