— Da kan de fort få skylden for at en klassetur går i vasken. De står overfor et lojalitetsproblem. Skal de forholde seg til lønnsavtalen og risikere at klassen ikke får dra på tur, eller skal de gi avkall på rettighetene sine, sier John Torsvik, leder for Utdanningsforbundet i Hordaland.

Fagforeningen er helt klar på hvordan lærerne skal forholde seg: Tariffavtalene må overholdes.

— Vi kjenner likevel til tilfeller der lærerne har gitt avkall på rettighetene sine for ikke å spolere turen for elevene. Det er uheldig, sier Torsvik.

Fylkeslederen poengterer at det helt klart er en ekstrainnsats for lærere å delta på klasseturer.

— I praksis er de på jobb 24 timer i døgnet, sier han.

Torsvik er klar på at det er skolens ansvar å betale merutgiftene til lærerne.

— Det er uheldig hvis økonomien til hver enkelt skole fører til ulik praksis. Det bør være en felles linje i hele kommunen. Det er uholdbart hvis en skole dekker det turer og ekskursjoner faktisk koster, og en annen ikke gjør det. Reglene må være så klare at elevene får et likeverdig tilbud, understreker han.

John Torsvik tror ikke klassekassen til tiendeklassen på Breimyra er den eneste som er brukt til å betale lærerlønn.

— Slik skal det ikke være. Klassekassen skal benyttes til tiltak som kommer elevene til gode, ikke lærerne. Dette er midler som er samlet inn av elevene selv eller foreldrene. Det er det offentliges ansvar å betale lærerne den lønnen de har krav på. Gratisprinsippet gjelder i norsk skole, sier fylkeslederen i Utdanningsforbundet.