KRISTINE HOLMELID

Kompetanseheving for lærere og skoleledere er en sentral del i gjennomføringen av Kunnskapsløftet, regjeringens reform for grunnskolen og videregående opplæring. Det er bestemt at 300 millioner kroner skal brukes på lærerne, og nå er midlene fordelt.

20 millioner kroner er øremerket videreutdanning i 2. fremmedspråk. Utdanningsminister Kristin Clemet kaller dette starten på det største kompetanseløftet som noen gang er gjennomført i norsk skole.

Pengene er fordelt etter ulike kriterier, i hovedsak etter antall lærere. Også friskoler på grunnskole— og videregående nivå får midler. I Hordaland er det Bergen som får mest, fulgt av Fjell og Askøy. I nabofylket får Flora og Førde mest.

Sammenlikninger den siste tiden viser at norske elever ligger dårlig an både når det gjelder matematikk, naturfag og lesing. Etter- og videreutdanning av lærere er et av flere tiltak for å bedre resultatene i norsk skole.