– De som har sagt opp, har gjort det for å ikke gå på akkord med seg selv, sier én av lærerne som fortsatt jobber ved John Bauer-gymnaset.

Ettersom den private skolen ikke makter å erstatte pedagogene med vikarer, må mange elever klare seg uten lærer. En klasse skal i løpet av to skoledager bare ha hatt én tretimersøkt med undervisning.

Skudd for Bauer

I går kom det frem at Fylkesmannen mener John Bauer-gymnaset har brutt privatskoleloven. Elevpenger er flyttet mellom ulike selskaper, og Fylkesmannen mener det er uklart om pengene som etter loven skal komme elevene til gode, faktisk har gjort det.

Nå viser det seg at skoleeierne ikke bare sliter med forholdet til Fylkesmannen, også internt tårner problemene seg opp.

Bergens Tidende har snakket med flere nåværende og tidligere ansatte ved privatskolen. De ønsker ikke å stå frem med navn, men tegner et bilde av en arbeidsplass med store utfordringer.

Dette er noen av påstandene om skolen:

  • Siden oppstarten høsten 2006 har 8 av 30 lærere forsvunnet fra lærerværelset. Noen har følt seg presset ut av jobben av skoleledelsen og eierne. Bare forrige halvår sa fire lærere opp.
  • Samtlige lærere har fått forbud av John Bauer-ledelsen mot å uttale seg til media.
  • Medlemmer av elevrådet har fått munnkurv av skoleledelsen.
  • Ledelsen har på jobbintervju nektet lærerne å fagorganisere seg.
  • Systematisk manglende bruk av vikarer har ført til sprengt arbeidskapasitet blant lærerne.

Provosert elev

Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Hordaland, Anita Rose Bakke, sier hun kjenner til flere av disse påstandene.

– Dette er forhold det er utilbørlig å jobbe under. Jeg har stor forståelse for at folk på skolen blir syke og sier opp jobbene sine, sier Rose Bakke.

En elev BT har snakket med, sier at det er blitt vanlig for dem å komme på skolen uten at det er noen til å undervise dem. Eleven vil ikke stå frem med navn av frykt for konsekvensene.

– Vi blir ganske provosert over at skolen har så lite respekt for tiden vår. Når vi kommer på skolen, har vi ofte ingenting å gjøre på. Vi får heller ikke noen beskjed om at det ikke kommer lærer. Av og til er det laget til et opplegg, andre ganger ikke, sier eleven.

– Helsefarlig jobb

Fast ansatte lærere ved skolen må nå vandre mellom rommene for å gi flere klasser undervisning samtidig.

– Det var en helsefarlig jobb. Jeg kunne ikke ha begynt der på nytt. Allerede på jobbintervjuet begynte jeg å lure på hva jeg hadde rotet meg borti. Der ble jeg fortalt at fagorganisering ikke kom på tale, sier en av de tidligere tilsette. Læreren mener skolen er uprofesjonelt drevet.

– Det ble forventet at vi skulle jobbe 150 prosent i forhold til den offentlige skolen. Det tilsvarte å ha fem klasser i norsk.

Den pedagogiske tanken bak skolen er bygget opp på at hver elev skal ha sin ressurslærer – slik at hver elev skal bli sett og tatt vare på.

– Men elevene har ikke hatt det så stabilt. Dårlige arbeidsforhold har ført til at mange har sagt opp i protest eller er blitt sykmeldt. Da blir det ikke noen god oppfølging i lengden, sier den tidligere læreren.

Gamlerektor tar kampen

Minst tre av de tidligere ansatte har vært i arbeidskonflikt med John Bauer-eierne. En inngikk et hemmelig forlik i høst, mens tidligere rektor Viggo Bjørge og lærer Leif Arne Larsen har nylig stevnet sin tidligere arbeidsgiver. De mener seg oppsagte på usaklig grunnlag. Bjørge sier at han følte seg presset til å skrive under på en avtale som fjernet oppsigelsesvernet hans.

– Det var på vårparten i fjor. Kort etterpå fikk jeg brev om at ansettelsesforholdet opphørte, sier Bjørge.

Han frykter at andre ansatte har det verre når han som rektor kunne fjernes så lett.

– En slik måte å håndtere ansatte på, bør ikke være lov, sier Bjørge.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

KOMMER OG GÅR: Even Hansen Shellby (17) er elev ved musikklinjen på John Bauer-gymnaset. Han har opplevd at både lærere og elever sluttet rundt ham. Rundt 20 elever sluttet forrige halvår, mens noen andre kom til. Selv vil han bli - fordi lærerne er greie og trivselen god.
Bjelland, Håvard