— Dette er en rå og uheldig generalisering som på ingen måte gagner arbeidet mot mobbing.Folkestad tar på det sterkeste avstand fra barneombudets uttalelser om at lærerne har ansvaret for mobbing i skolen.- Lærerne har et ansvar å ivareta. Det vil vi på ingen måte forsøke å fraskrive oss. Men løsningen ligger ikke i å skylde på oss.Folkestad mener man heller må ha mindre skoler og færre elever i klassene. I tillegg vil han ha flere miljøarbeidere inn i skolen.- Dette er heller ikke et problem som bare finnes på skolen. Det blir en alt for snever innfallsvinkel.- Hva synes du om at barneombudet vil straffe lærere i klasser hvor det foregår mobbing?- For meg virker det utrolig at det ikke skal reageres mot mobberne. Dette innlegget er lite egnet til å føre debatten videre.Folkestad tror likevel ikke utspillet vil vanskeliggjøre samarbeidet mellom lærerne og barneombudet.- Vi blir ikke sure selv om de er kritiske. Men fokus blir helt feil. I iveren etter å presentere synspunkter, ramler de i grøften.