— Det er urovekkende. Her har bergensskolen en stor utfordring, sier oppvekstbyråd i Bergen, Hans-Carl Tveit (V).

Flertallet av lærerne som underviser i engelsk, naturfag og matematikk har mindre enn et kvart studieårs fordypning i fagene. Det er for lite mener byrådet.

— Vi må kunne stille krav om at lærerne har hatt faglig fordypning i de fagene de underviser i.

Vil stille krav

Nå vil byrådet heve kompetansen i bergensskolen. Først og fremst gjennom satsing på etter- og videreutdanning av lærerkorpset. Lærernes kompetanse skal underkastes en grundig kartlegging. I tillegg vil kravene ved nyansettelser strammes inn.

Det kom frem da Tveit i går presenterte «Kvalitetsmelding om grunnskolen i Bergen» og «Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen».

— Hvis vi får flertall i bystyret vil det bli et krav om at alle nyansatte lærere skal ha en faglig kompetanse i de fagene de underviser i, som tilsvarer minst 15 studiepoeng.

- Lavt ambisjonsnivå

— 15 studiepoeng? Det er et kvart studieår, eller to måneders studier. Det er jo nesten ingenting, sier Svein Einar Bolstad, fylkesleder for Norsk Lektorlag i Hordaland.

Han mener byrådet er smålåtne. Han hadde forventet at politikeren hadde høyere ambisjoner for skolen.

— Man man bør ha minst ett års faglig fordypning. Den som skal formidle noe, må ha noe å formidle.

Tidligere i høst la Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) frem sin evaluering av allmennlærerutdanningen. Også der ble det rettet kritikk mot den manglende faglige fordypningen i lærerutdannelsen.

Dødsattest

— Allmennlærerne kan ha fordypning i forming og kroppsøving, men undervise i engelsk og matematikk. Det sier seg selv at det ikke er bra nok, mener Svein Einar Bolstad.

Denne uken gikk kunnskapsminister Øystein Djupedal ut og krevde nettopp mer faglig fordypning hos lærerne. Han fikk støtte fra lærerorganisasjonene. Det gleder Norsk Lektorlag.

— Vi er i ferd med å skrive ut er dødsattesten til allmennlæreren, men helt begravet er han ikke ennå. Som alle begravelser vil det koste penger. Men vi har ikke råd til å la være, sier Bolstad.

Deler ut ros

Manglende faglig fordypning til tross. Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit fant likevel grunn til å rose lærerne i Bergen.

— De er flinke og oppnår gode resultater, selv om de har mindre ressurser enn mange andre steder.

Han viser til at ulike kartlegginger av skolebarnas ferdigheter viser at bergenselevene presterer omtrent på landsgjennomsnittet, selv om Bergen bruker mindre penger på grunnskolen enn landsgjennomsnittet.

— I leseferdigheter i norsk er vi langt over snittet.

Men gjennomsnittlige prestasjoner er få tilfreds med. Heller ikke byråden.

— Nei. Jeg er ikke fornøyd med ressurstilgangen til skolen, sier Tveit og skylder på anstrengt kommuneøkonomi.