TINA HELEN AASEN tina.aasen@bt.no

Årsaken til dette søknadskaoset er at hver enkelt skole hatt fått ansvaret for å ta seg av jobbsøkerne etter at bydelsreformen ble innført.

Noen lærere har sendt over 70 søknader til like mange skoler i Bergen. Ifølge Lærerlaget uten å få et eneste svar. Sentrale skoler får 850 søknader på en stilling. Rektorene fortviler fordi de ikke har tid til å sortere bunkene. De får verken svart at de har mottatt søknadene, eller sendt ut brev om avslag.

En ble til 88 Før bydelsreformen ble alle søknadene behandlet sentralt ved kommunalavdeling skole. Søkerne ble fordelt på de ulike skolene etter ønske og kvalifikasjoner. I stedet for å sende en søknad — må lærerne nå sende søknad til hver av de 88 kommunale skolene i Bergen.

Den digre bunken søknader som ett kontor tidligere tok seg av, er blitt til 88 digre bunker.

- Uten logikk Leder for lærerlaget i Bergen, Nina Bauge er ikke nådig.

— Vi sa det ville bli sånn før omstillingen. Personaldirektøren fikk ryddet sitt skrivebord, og dyttet ansvaret over på skolene. Det er fryktelig ineffektivt og uten snev av logikk å behandle samme søknad 88 ganger. Fortvilede søkere ringer oss ned og forteller om kaos og usikkerhet.

Etterlyser samarbeid Den enkelte bydel orker ikke å ta seg av søkerne, og har gitt skolene ansvaret. Bauge etterlyser et samarbeid mellom bydelene, slik at alle søknadene kunne behandles under ett. Slik ville kommunen hatt oversikten fremdeles.

— Skolene innstiller fem søkere til hver jobb, og da faller alle andre søkere bort. Når det dukker opp en ny stilling ved samme skole, kan de ikke benytte de som allerede har søkt på lærerstilling ved samme skole. Jeg synes synd på lærerne og alt de må gjennomgå for å få jobb. Dyrt er det også, sier Bauge.

Søkte 14 lærerjobber - fikk ett svar - Ikke bra at søkere mangler svar