I går formiddag var inngangen til rådhuset på Lindås overfylt av frustrerte tillitsvalgte fra Lindås-skolene.

Med seg hadde de et brev til rådmannen signert av nesten alle lærerne i Lindås.

— Dette er et klart uttrykk for mistillit for hele denne prosessen og hvordan den er blitt ledet på, sa Grethe Midtgård Haaland, tillitsvalgt ved Knarvik barneskule, da hun overrakte listen med underskrifter.

Savner deltakelse

Rådmann i kommunen, Øistein Søvik, har ledet prosessen med omorganiseringen. Han var selv ikke til stede da underskriftene ble overrakt. I stedet møtte ordfører, Tove Linnea Brandvik (Ap).

— Denne prosessen blir ikke stoppet, og jeg mener resultatene vil bli godt nok for skolesektoren, sa hun til de fremmøtte.

At rådmannen selv ikke møtte lærerne forklarer hun med at han møter dem i de formelle organene.

De tillitsvalgte etterlyste mer deltakelse i prosessen, og mener de er blitt overkjørt.

— Det virker som vi har gått fra demokratisk tenkning til et diktatur, sa en fortvilet Heidi Bjørge, tillitsvalgt ved Leiknes skule.

Brandvik mener bildet er mer nyansert.

— Utdanningsforbundet har vært med i hele prosessen med utarbeidingen av denne omorganiseringen. De valgte imidlertid å trekke seg ut, da de mente utfallet ble for dårlig for dem, sier hun.

Pedagogisk uforsvarlig

Rådmannen presenterte først planene om omorganisering i kommunen i august. Da han startet som rådmann tre måneder tidligere, hadde han fått i oppgave å ta grep som kunne få kommunens budsjetter i balanse.

— Vi reagerte litt på at han etter bare tre måneder kunne presentere noe som skal få så omfattende konsekvenser, sier Harry Lunde, tillitsvalgt ved Ostereidet ungdomsskule.

I planen, som ble endelig vedtatt i oktober, skal kommunen kutte antall ledere som rapporterer til rådmannen. Rektorene ved skolene og styrerne i barnehagene er eksempler på slike enhetsledere.

I møte med de tillitsvalgte på onsdag, kom det klart frem at de ikke har tro på at dette kan gjennomføres.

— Vi som fagfolk tror ikke at denne måten å organisere skolene er pedagogisk forsvarlig, var tilbakemeldingen blant de fremmøtte.

- Misforstått ledelsesteori

Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland har også gått omorganiseringen etter i sømmene, og har i flere brev til rådmannen påpekt at en rektor til flere skoler kan være i konflikt med Utdanningsloven.

— Spørsmålet er om en rektor som har ansvar for tre eller fire skoler, kan være fortrolig med skolens daglige drift. Dette krever loven, sier Trond Hofvind, seksjonsleder for grunnskole i Utdanningsforbundet i Hordaland.

Han mener at spesielt på det pedagogiske planet kan dette bli vanskelig med den nye strukturen.

— Rådmannen sier i et svarbrev til Fylkesmannen at han mener dette er «Management by walking around». Dette tror jeg er en misforstått tolkning av internasjonal ledelsesteori, sier Hofvind.

Han mener intensjonen med dette må være at ledere skal være tilstedet blant de ansatte, ikke at de skal kjøre rundt fra skole til skole.

— Vi er inne og gir rettslig bistand til enkeltmedlemmer. Hvis denne omorganiseringen blir gjennomført, kan det ende i retten med de konsekvenser det kan få for kommunen.

Rådmann Øistein Søvik ønsket ikke å snakke med BT i går.

Lillebø, Jan M.