— Vi er ikke imot et nasjonalt vurderingssystem, men dette vil ikke være med på lenger, sier Ingunn Alver, leder for Utdanningsforbundet i Hordaland.

De reagerer blant annet på rot og manglende informasjon til lærerne. Lærerne mener også at de ikke er blitt hørt når de har kommet med innspill til forbedring og flytting av tidspunkt for prøvene.

Utdanningsforbundet sentralt har anbefalt at resten av årets prøver blir utsatt.

— Kritikken fra lærerne har flere nivå. Det ene går på det politiske og ideologiske; lærerne ønsker ikke å være en del av testskolen. De opplever også prosessen rundt de nasjonale prøvene som et angrep på sin profesjonalitet. Arbeidsvilkårene i forbindelse med prøvene er heller ikke bra, sier Ingunn Alver.