GUNNAR WIEDERSTRØM

Da Turid Houge fikk lønnsslippen fra Fjell kommune for august manglet tillegget hun får som elevkontakt (tidligere klassestyrer) på 1.555 kroner per måned, tisvarende 18.700 kroner i året.

— Det sto på lønnsslippen at det ikke skulle betales tillegg for august, men da det heller ikke kom nå i september, må jeg si reaksjonene ble ganske sterke.

Rasende lærere

Samtlige elevkontakter i Fjell kommune er fratatt tillegget inntil videre. Det gjelder også lærere i en rekke andre kommuner. Reaksjonen på Fjell ungdomsskole lot ikke vente på seg.

— Kollegene var sjokkerte. De var vantro. De var rasende. Vi skal møtes mandag for å få vite hvordan vi skal forholde oss. Streik ble nevnt, selv om ikke det er aktuelt. Sindige kolleger som ellers aldri pleier å kave seg opp, var ganske opprørte, forteller Houge, som og er tillitsvalgt for Norsk Lektorlag.

Den sterke reaksjonen skyldes at lærerne mener de har et løfte fra Kommunenes Sentralforbund (KS) om at lønnen ikke skulle endres når KS overtok arbeidsgiveransvaret fra staten 1. mai i år.

Nuller ut tillegg

Årsaken til at det gamle tillegget holdes tilbake av kommunen, er uenighet mellom lærerne og forhandlingsmotparten Kommunenes Sentralforbund (KS). Lærerne mener de gamle tilleggene for klassestyrere skal beholdes uendret. Disse er forhandlet frem dels med staten som forhandlingsmotpart og dels med de enkelte kommunene.

— KS har etter vårens forhandlinger innført et minstetillegg på 10.000 kroner året for kontaktlærere, og fjernet alle de tilleggene som er forhandlet frem lokalt. Jeg synes det er pussig at KS, som har vært så opptatt av at staten ikke lenger skal forhandle om lærernes lønn, på denne måten fjerner tillegg vi har fått i forhandlinger nettopp med kommunene, sier leder for Utdanningsforbundet i Hordaland, Ingunn Alvær.

Skulle dette bli resultatet for Houge taper hun nærmere 9000 kroner i året.

Utdanningsforbundet har varslet arbeidsrettssak. Forhandlingsmotpart KS sier at de ikke kan fire på sitt standpunkt. Partene skrev under en uenighetsprotokoll i forrige uke.

Garanterer for lønn

— Vi sier at ingen lærere skal gå ned i lønn, og det mener vi. Men vi skiller mellom lønn og funksjonstillegg. Funksjonstilleggene kan bli endret fra det ene året til det neste avhengig av hvilken funksjon lærerne har. Men alle som har funksjonen skal ha minstetillegg, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS.

Det betyr at størrelsen på slike funksjonstillegg utover minstetillegget er avhengig av den merbelastning læreren har.

— Kan arbeidsgiverne la være å betale ut funksjonstillegg inntil det foreligger en dom i en arbeidsrettssak?

— Der det er etablert eller blir etablert funksjoner som kontaktlærer eller sosiallærer/rådgiver, kan jeg vanskelig se at det er grunnlag for å holde minstetilleggene tilbake, sier Sundnes.

FÅR IKKE TILLEGG: Lektor Turid Houge får ikke lenger tillegg som elevkontakt fra Fjell kommune. Tillegget holdes tilbake fordi det er uenighet mellom Kommunenes Sentralforbund og lærernes organisasjoner.<br/>Foto: GIDSKE STARK