Begge jobber ved Bjørgvin videregående skole i Bergen. De mener Utdanningsforbundet ofret lærere på videregående skoler da de godtok riksmeklerens skisse mandag morgen.

Den inkluderte blant annet ny arbeidstidsavtale for lærerne, som sier at lærere heretter skal være på skolen 7,5 timer hver dag.

— Det som har gjort det levelig å være lærer har vært fleksibiliteten i arbeidet. Det blir vanskelig å alltid jobbe 7,5 timer når vi i tillegg jobber så mye på kveld og i helger, forklarer Solberg, og peker på at han ofte jobber langt mer i noen perioder av året enn andre.

— Da jobber jeg for eksempel en hel helg. Men så må vi i tillegg være 7,5 timer til stede alle andre dager. Det henger ikke sammen med hvordan vi jobber, sier Solberg.

- Skandaløst

Han var raskt ute på Twitter og uttrykte sin misnøye mandag:

«Skandaløst at Unio har gått med på en ny arbeidstidsavtale som binder lærerne på skolen 7,5 timer. Ikke til å tro!»

— Det er oss på videregående skoler dette vil få størst konsekvenser for. Vi jobber veldig mye hjemmefra, fordi vi har veldig mye for- og etterarbeid. Alt det er ikke mulig å få gjort på skolen, for det er så mange andre ting der som trekker oppmerksomheten vekk, sier Solberg.- Vi på videregående har heller ikke så mye samarbeid, fordi vi jobber med hver våre fag. Derfor har vi ikke like mye å tjene på forberede undervisning sammen på skolen.

Solberg har nå bestemt seg for å melde seg ut av Utdanningsforbundet, like etter uravstemningen der han skal takke nei til riksmeglerens skisse.

— Når forbundet ikke klarer å representere mine interesser bedre enn dette, må jeg finne et annet forbund som gjør det bedre, sier han.

Provosert over mistillit

Kollega Sigrid Alvestad er tillitsvalgt for Skolenes Landsforbund på Bjørgvin videregående skole. Hennes forbund har allerede varslet at de vil gå til streik. Det er hun godt fornøyd med.

— Det som provoserer mest er den mistilliten det virker som om man har til lærerne. Det virker som om noen tror vi ikke gjør den jobben vi skal. Vi vet jo at arbeidsforholdene er sånn på skolene at det ikke er mulig for oss å få gjort alt arbeidet der, sier Alvestad.

Hun forteller at flere av kollegene er lite motiverte for å fortsette i jobben etter dagens avtale.

— De som er litt eldre, begynte med en gang å telle på fingrene hvor lenge det er igjen til de kan gå av med AFP, sier hun.

Raser på Facebook

Alvestad og Solberg er ikke alene. På gruppen «Arbeidstidsforhandlingene» på Facebook, med over 28.500 meldemmer, har debatten rast mandag.

I løpet av dagen har det kommet svært mange innlegg, og en overvekt ser ut til å være negative. Mange oppfordrer til å melde seg ut av Utdanningsforbundet, og til å stemme nei i uravstemningen.

Varsler streik

Konflikten mellom lærerne og KS er fortsatt ikke over. Norsk Lektorlag og de to LO-tilknyttede skoleforbundene Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund sier nei til oppgjøret og kan ta ut medlemmer i streik.

Fordi hovedsammenslutningen har godtatt tilbudet, er det 14 dagers karantene før en eventuell streik. Etter de 14 dagene er Skolenes Landsforbund klare til å streike.

— Jeg ser ikke for meg at vi ikke kommer til å gjøre det, men det er selvsagt mulig at jeg blir nedstemt, sier leder i Skolenes Landsforbund, Anne Finborud.

Skolenes landsforbund har flere tusen medlemmer, mesteparten i videregående skole. Dersom medlemmene går ut i streik om 14 dager, kan det ramme muntlig eksamen.

— Men, dersom vi tror en streik vil bli langvarig, er det ikke så fornuftig å streike på denne tiden av sommerferien, sier Finborud.

Reagerer på 7,5 timersdag

Hun sier det er helheten i den fremlagte skissen forbundet har sagt nei til. Et av de viktigste punktene er punktet om 7,5 timers tid på arbeidsplassen hver dag.

— Vi ser behovet for at lærerne er mer på skolene når elevene er der, og det er vi åpne for, men her er det foreslått innføring av 7,5 timers arbeidsdag uten at det knyttes noen fleksitidsordning til, mens resten av arbeidslivet går motsatt vei, sier Finborud.

— Gir du KS lillefingeren, så tar de hele hånden og skviser den med en sitron, sier Finborud.

— Vi har ikke anbefalt skissen, i stor grad fordi vi mener arbeidstidsavtalen ikke er god nok. KS har over år presset på og sørget for at arbeidstidsavtalen gradvis blir dårligere, sier lederen i Norges Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen til VG.

— Ett alternativ er å ta ut noen få nå og så ta en større streik til høsten, sier Paulsen.