En oversikt BTMagasinet bringer i dag, viser at syv av 27 ungdomsskoler ikke har noe matsalg overhodet, mens kun to skoler jevnlig selger varm mat. Fra disse skolene er lekkasjen til nærbutikkene minimal. På andre skoler går lærere «kjøpesentervakt».

— Når vi får tips om store elevgrupper på Oasen, sender vi en gruppe lærere på inspeksjon. Det varierer hvor ofte dette skjer, men det er vanskeligst å holde kontroll om våren i eksamenstiden. Det er jo nesten 500 elever her, sier Roar Haugland.

Han er vaktansvarlig og avdelingsleder for 10.trinn på Ortun skole i Fyllingsdalen.

Hvorfor har vi ikke varm skolemat på alle ungdomsskoler når forsøk fra skoler i Akershus viser at barn da lærer mer og følger mer med? Les Åstas (12) sin blogg!

Håper på NAV-samarbeid

Elever som blir oppdaget på kjøpesenteret får anmerkning.

— Dette er jo ikke en inngjerdet skole, så vi kan ikke sikre oss helt mot at noen stikker av gårde til kjøpesenteret. Men det er ikke ønskelig verken for oss eller Oasen at store elevgrupper går dit i storefri. Dessuten har vi tilsynsansvar for elevene mens de er på skolen, sier rektor Stein Larsen.

Ortun er en av ungdomsskolene som tross alt har kantine der det selges rundstykker og meieriprodukter både til frokost og lunsj. Elevene ønsker seg et mer variert tilbud, helst med jevnlig salg av varm mat. Rektor har planer om å utvide tilbudet og håper å få til matlevering gjennom et yrkestreningsprogram i regi av NAV.

Varmt hver dag

På Hop skole er det varmt på menyen hver eneste dag og full middag to ganger i uken. Kantinen har dessuten åpent tre ganger per skoledag.

Kantineansvarlig Anne Marit Sagevik får kjøkkenhjelp av elever med mat- og helsefag. Skolen har organisert faget i seks ukers bolker og elever på alle trinn får en periode i skolekjøkkenet.

Mens 10.klassing Madeleine Halsvik Gjersvik (15) gjør klar tallerkener med pasta carbonara (til 13 kroner), bygger køen seg opp foran disken, der grove rundstykker, pizza, pasta og smoothies venter på sultne tenåringer.

— Jeg håper det er salat i dag, sier en jente et stykke bak i køen.

— Det er lengst kø på fredagene, for da har vi grøt, melder en gutt.

Hva mener du om skolematen på din skole? Hva vil du helst ha til skolemat? Les mer i BTMagasinet

VARMT HVER DAG: På Hop skole kan elevene kjøpe varm mat hver dag. En tallerken pasta carbonara koster 13 kroner.
ALICE BRATSHAUG