Årstad videregående er en av landets største skoler med nesten 1100 elever og opp under 200 lærere. Ledelsen får sterk kritikk i arbeidsmiljøundersøkelsen:

  • Seks av ti lærere synes arbeidsforholdene ved skolen er blitt verre det siste året. Kun én av ti synes det er blitt bedre.
  • Skylden for de forverrede arbeidsforholdene legges i første rekke på skolens ledelse.Sterk misnøye

Ottar Skarstein er tillitsvalgt i Skolenes landsforbund, som organiserer rundt 40 lærere på skolen.

— Det handler om misnøye med måten ting gjøres på. At dialogen ikke er så åpen som den har vært tidligere.

Skarstein understreker at hans egen situasjon ikke er blitt verre.

— Informasjonsflyten er på et minimum. Dermed går lærerne rundt i et vakuum.

BT har den siste tiden vært i kontakt med flere lærere ved skolen som enten har sluttet eller som vurderer å slutte. Felles for de fleste er sterk misnøye med ledelsen.

De forteller om strid mellom ledelsen og de ansatte, fravær av samarbeid, mangel på dialog og åpenhet, liten eller ingen mulighet for innflytelse på egen hverdag og en ledelse som ønsker sterk kontroll og styring over sine ansatte.

— Det lenge vært uholdbare forhold for de ansatte. Mange ansatte har sluttet og mange flere vurderer nå å komme seg vekk fra skolen, sier Svein Einar Bolstad i Norsk Lektorlag.

Stor frustrasjon

— Vi har fått en del henvendelser fra Årstad, både gjennom våre tillitsvalgte og utenom, sier Anita Rose Bakke i Utdanningsforbundet i Hordaland.

Hun har selv deltatt på møte på skolen.

— Det er helt klart at frustrasjonen er stor.

Undersøkelsen blant lærerne bør lede til handling fra Hordaland fylkeskommune, mener Norsk Lektorlag.

— Etter som ledelsen ved skolen ikke ser ut til å drive den på en tilfredsstillende måte, er det all grunn til at Hordaland fylkeskommune tar tak i saken, sier Svein Einar Bolstad.

Med de tydelige resultatene arbeidsmiljøundersøkelsen fra Årstad videregående skole i hånden, må fylkeskommunen tar kritikken på alvor, mener Bolstad.

Våger ikke stå frem

Blant lærerne BT har snakket med i denne saken, er det ingen andre enn Otto Skarstein som våger å stå åpent frem med sin kritikk. Lærerne forklarer det selv med frykten for konsekvensene. De er ganske enkelt redd for jobben.

— Det er inntrykket vi sitter med, uten at jeg er inne i det til dagen, sier Anita Rose Bakke.

Bolstad og Norsk Lektorlag kan bekrefte at frykten for represalier er reell.

— Folk er redd for å si noe. De kan delvis skyldes skolens ledelse og delvis tidligere reaksjoner fra Hordaland fylkeskommune, sier Bolstad og utdyper:

— Vi har jo opplevd at man stadig er mer interessert i hvem som har sagt noe, enn innholdet i det som blir sagt. Vi får håpe det har endret seg.

URO OG SPLID: Årstad videregående er en av landets største skoler. Røttene til konflikten kan spores fem år tilbake i tid til da Årstad videregående skole ble etablert etter sammenslåing av Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole.
Odd e nerbø